fbpx

Testirajte se na COVID-19

Prva privatna laboratorija koja pruža uslugu sertifikovanog PCR testiranje na virus COVID-19

Medicinska dijagnostika predstavlja osnovni korak u otkrivanju bolesti i nazaobilazna je kada je u pitanju praćenje efikasnosti terapije. Odluke ljekara se zasnivaju na dijagnostici koju sprovode upravo medicinske laboratorije.

Moj Lab raspolaže najsavremenijom opremom i za izvođenje analiza koriste se reagensi vrhunskih svjetskih proizvođača. Posjeduje PCR aparat proizvođača BIORAD koji je IVD sertifikovan, kao i test koji se koristi. Rezultati testiranja su priznati u cijelom svijetu.

Prepustite nam kontrolu i brigu o svom zdravlju.

Pozovite nas na: 19989

Riječ direktorke

„Poliklinika i laboratorija Moj Lab su osmišljene, opremljene i organozovane upravo na način koji prati najsavremenije svjetske trendove. A to je integracija medicinskih laboratorija, biohemijsko-hematološke, mikrobiološke i molekularne dijagnostike i patohistologije sa jedne strane i sveobuhvatne radiološke dijagnostike u poliklinici, sa druge strane. Cilj nam je da našim pacijentima, na jednom mjestu, pružimo najbolju i sveobuhvatnu dijagnostiku.

Kada je u pitanju dijagnostika, liječenje, tj. praćenje efekata terapije, Moj Lab slijedi princip personalizacije, tj. individualan pristup svakom pacijentu. Taj pristup obuhvata četiri P: (1) prediktivnu, (2) preventivnu, (3) personalizovanu i (4) participativnu uniju dijagnostike i liječenja.

Naš koncept objedinjuje predikciju i prevenciju razvoja bolesti, prilagođavanja terapije (vođene našom genetskom predispozicijom), uz aktivnu participaciju, tj. učešće svakog pacijenta u liječenju. Preko 500 laboratorijskih parametara (i više za one kojima je to neophodno), na raspolaganju su našim pacijentima. Savremena patohistohistologija sa imunohistohemijom i molekularnim tumorskim markerima, korak je naprijed u ovoj oblasti medicine u Crnoj Gori.“

Mr ph Najdana Gligorović Barhanović, direktorka Moj Lab laboratorije
Specijalista medicinske biohemije, subspecijalista laboratorijske endokrinologije.

Pozovite nas na 19989

Testirajte se na COVID-19

Medicinska dijagnostika predstavlja osnovni korak u otkrivanju bolesti i nazaobilazna je kada je u pitanju praćenje efikasnosti terapije. Odluke ljekara se zasnivaju na dijagnostici koju sprovode upravo medicinske laboratorije.

Moj Lab raspolaže najsavremenijom opremom i za izvođenje analiza koriste se reagensi vrhunskih svjetskih proizvođača. Posjeduje PCR aparat proizvođača BIORAD koji je IVD sertifikovan, kao i test koji se koristi. Rezultati testiranja su priznati u cijelom svijetu.

Prepustite nam kontrolu i brigu o svom zdravlju.

Pozovite nas na: 19989

Riječ direktorke

„Poliklinika i laboratorija Moj Lab su osmišljene, opremljene i organozovane upravo na način koji prati najsavremenije svjetske trendove. A to je integracija medicinskih laboratorija, biohemijsko-hematološke, mikrobiološke i molekularne dijagnostike i patohistologije sa jedne strane i sveobuhvatne radiološke dijagnostike u poliklinici, sa druge strane. Cilj nam je da našim pacijentima, na jednom mjestu, pružimo najbolju i sveobuhvatnu dijagnostiku.

Kada je u pitanju dijagnostika, liječenje, tj. praćenje efekata terapije, Moj Lab slijedi princip personalizacije, tj. individualan pristup svakom pacijentu. Taj pristup obuhvata četiri P(1) prediktivnu, (2) preventivnu, (3) personalizovanu i (4) participativnu uniju dijagnostike i liječenja.

Naš koncept objedinjuje predikciju i prevenciju razvoja bolesti, prilagođavanja terapije (vođene našom genetskom predispozicijom), uz aktivnu participaciju, tj. učešće svakog pacijenta u liječenju. Preko 500 laboratorijskih parametara (i više za one kojima je to neophodno), na raspolaganju su našim pacijentima. Savremena patohistohistologija sa imunohistohemijom i molekularnim tumorskim markerima, korak je naprijed u ovoj oblasti medicine u Crnoj Gori.“

Mr ph Najdana Gligorović Barhanović, direktorka Moj Lab laboratorije
Specijalista medicinske biohemije, subspecijalista  laboratorijske endokrinologije.

Pozovite nas na 19989

Scroll to Top