fbpx

Predstavljamo vam…

Doktor Danilo Radunović je rođen na Cetinju, a osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i dobitnik je nagrade Glavnog grada za postignute rezultate na studijama. Postdiplomske specijalističke studije iz nefrologije završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ljekarski staž odradio je u Domu Zdravlja Podgorica i KCCG. Nakon toga radio je kao klinički ljekar na Klinici za nefrologiju KCCG, a potom kao specijalizant na istoj klinici.


Specijalizaciju iz nefrologije obavio je u Kliničko bolničkom centru Zagreb, na Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju. Trenutno radi na Klinici za nefrologiju Kliničkog centra Crne Gore.


Saradnik je u nastavi na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Član je Evropskog udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, YNP – platforme mladih nefrologa, Evropskog udruženja za transplantaciju organa, kao i nekoliko radnih grupa u okviru ERA EDTA. Pored toga, član je Evropskog udruženja za hipertenziju, Hrvatskog društva za bubreg, Hrvatskog društva za hipertenziju i Hrvatskog društva za nadomještanje organa. Pohađao je brojne edukativne programe u zemlji i inostranstvu. Bio je učesnik nekoliko projekata među kojima je bio i projekat formiranja i otvaranja laboratorije za HLA tipizaciju u Crnoj Gori.

Pregled kod Dr Danila Radunovića možete zakazati na  19989.

  19989