fbpx

Berina Divanović

kardiolog

Biografija

Dr Berina Divanović, specijalista kardiologije, rođena je 1989. godine u Baru, gdje je završila i gimnaziju. Medicinski fakultet je završila u Sarajevu kao jedan od najmlađih ljekara u Bosni i Hercegovini, a specijalizaciju iz kardiologije sa 29 godina na Univerzitetskom Kliničkom Centru Sarajevo. Napisala je više naučnih radova. Član je evropskog udruženja kardiologa ESC i član je evropskog udruženja za imaging EACVI. Nakon završene specijalizacije diplomu i njemački jezik nostrifikovala je u Švajcarskoj, MEBEKO, Bern. Poslije toga bila je u nekoliko prestižnih evropskih medicinksih centara, a ehokardiografiju je usavršavala na Dedinju, na Evropskom Interbalkanskom Centru i na Klinici Asklipios.

Osim standardne ehokardiografije, stekla je vještine iz 4D ehokardiografije. Takođe, imala je priliku da prisustvuje prvoj implantaciji PASKALA- Transcatheter Valve Repair System u jednoj velikoj evropskoj kardioloskoj klinici. Svoje dalje usavršavanje nastavlja preko evropskog udruženja za imaging, Heart House iz Ciriha i početkom 2021. godine kao uposlenik Moj Lab Podgorica, biće učesnik eho edukacije u Lucernu, (Švajcarska). Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, kao i osnovama francuskog jezika.