fbpx

Maja Miročević Rotolo

kardiolog

Biografija

Mr sci. dr Maja Miročević Rotolo je završila Medicinski fakultet u Podgorici, specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ordinira u Kliničkom centru Crne Gore, Klinika za bolesti srca – Centar za Kardiologiju, stručni je  saradnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici od 2004. Godine.  Magistar je i doktorand medicinskih nauka. Završila je edukaciju iz svih oblasti ehokardiografije:  transtorakalne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, transezofagealne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, stres ehokardiografije u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, obuku za samostalno obavljanje neinvazivnih hemodinamskih stres testova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.  

Edukaciju iz oblasti srčane slabosti obavljala je na Univerzitetskoj klinici Herzzentrumu Lajpcigu (Njemačka) i Kliničko bolničkom centru Zagreb – Rebro.  

Predsjednica Crnogorskog udruženja za srčanu slabost i član Evropskog udruženja kardiologa (ESC – European Society of Cardiology), kao i podudruženja Evropskog društva kardiologa za srčanu slabost (Heart Failure Association)  i za kardiovaskularni imidžing (European Association of Cardiovascular Imaging).

Scroll to Top