fbpx

Srđan Perazić

kardiolog

Biografija

Dr Srđan Perazić, kardiolog, je Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1987. godine, sa prosječnom ocjenom 9.65. Specijalizaciju iz Interne medicine završio 1996. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocjenom, a užu specijalizaciju iz kardiologije 1999. godine na istom fakultetu takođe sa odličnim uspjehom, pod mentorstvom najvećih imena iz te oblasti prof dr Zorana Vasiljevića i akademika prof dr Miodrag Ostojića.  

Te godine, i po priznanju meritornih profesora, bio je najmlađi kardiolog u tadašnjoj zajedničkoj državi. U toku gotovo 35 godina radnog staža, 26 godina kao internista I 23 godine kao kardiolog,  prošao je sve instance od primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite kao i poslove kardiologa u okviru javnog i privatnog zdravstva.  

Dobitnik je “13 Novembarske nagrade“ grada Cetinja. Dr Perazić je 10 godina bio predsjednik “Crnogorskog društva za borbu protiv kardiovaskularnih oboljenja”, a za vrijeme njegovog mandata je prvi put obilježen “Svjetski dan srca” u Crnoj Gori i aktivno  se radilo na popularizaciji značaja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Kao učesnik više kongresa i stručnih sastanaka sa objavljenim radovima nosilac je “Licence iz prakse”. U okviru svoje uže specijalizacije posebno se bavio problemima hipertenzije kao najčešće nezarazne bolesti na svijetu, a dr Perazić je i član “Evropskog udruženja za hipertenziju”.