fbpx

Ana Bubanja

infektolog

Biografija

Dr spec. infektologije Ana Bubanja je rođena u Bijelom Polju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2010. godine. Nakon pripravničkog staža obavljenog u Domu zdravlja Danilovgrad, 2012. godine, nastavlja svoj staž kao klinički doktor na Klinici za infektivne bolesti u Kliničkom centru Crne Gore. Specijalizirala je infektologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa najvećom ocjenom. Nakon specijalističkih studija, ordinira na Klinici za infektivne bolesti. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma, član je Udruženja infektologa Crne Gore, kao i Komisije za zaštitu stanovništva od Covid-19.