fbpx

Brankica Dupanović

infektolog

Biografija

Infektološke preglede i preglede iz domena kliničke farmakologije obavlja dr Brankica Dupanović, specijalista za infektivne bolesti, magistar medicinskih nauka i  subspecijalista kliničke farmakologije

Dr Brankica Dupanović, mr.sci.med, rođena je u Sarajevu, gdje je završila gimnaziju i Medicinski fakultet, specijalizaciju iz oblasti infektivnih bolesti, kao i postdiplomske studije iz oblasti neurologije. Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Bakterijski gnojni meningoencefalitis – odnos predispozicije i faktora rizika na pojavu, tok i ishod,“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalizaciju iz kliničke farmakologije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Do 2000. godine je radila u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Baru. Više od 20 godina radi u Kliničkom centru Crne Gore. Asistent je na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Učesnik je i predavač brojnih kongresa. Član je naučnog odbora za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope. 

Objavila je  više stručno-naučnih radova kao autor ili koautor. Čest je predavač na brojnim konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu, kao što su Udruženje infektologa Srbije, Hrvatskog udruženja za putničku, tropsku medicinu; Kongres infektologa i mikrobiologa Bosne i Hercegovine, Hrvatska Konferencija za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertski forum centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalni sastanak za HIV/AIDS itd. Teme njenih predavanja su: savremeni pristupi u liječenju virusnih hepatitisa, HIV/AIDS-a,  infekcija nervnog sistema, gastrointestinalnih infekcija, infekcija izazvanim virusom infektivne mononukleoze i drugim herpes virusima, parazitarnim infekcijama. Znanje iz svoje oblasti je podijelila sa drugim ekspertima, kao učesnik Konferencije za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertskog foruma centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalnog sastanka za HIV/AIDS. Član je sekcije infektologa Crne Gore, Član Srpskog udruženja za antimikrobnu terapiju,  dopisni član Internacionalne medicinske akademije Bugarske, kao i Internacionalnog udruženja za hemoterapiju.