fbpx

Pediatrics

Pediatric center of the most modern polyclinic and laboratory in Montenegro

No posts.

Our team

Pediatrics Moj Lab

In Moj Lab Pediatrics, over 20 specialists and subspecialists in pediatric medicine will take care of children’s health and their carefree upbringing. A series of consultative examinations of domestic and foreign pediatric subspecialists in the fields of pulmonology, neonatology, gastroenterology, allergology and immunology, cardiology, endocrinology, children’s rheumatology, ENT will be performed. In addition, in Moj Lab Pediatrics you will be able to perform examinations required for kindergarten and school.

Podgorica

Vojvode Maše Đurovića
pedijatrija@mojlab.me
19989

Budva

Filipa Kovačevića bb
Preko puta Doma Zdravlja
pedijatrija@mojlab.me
19989

Give us a call

Scroll to Top

Primarijus dr Milica Šofranac je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. U toku studija na Medicinskom  fakultetu, obavila je specijalnu praksu na IV Internoj Klinici Karlovog Univerziteta u Pragu. Po završetku obaveznog ljekarskog staža, položenog državnog ispita, radila je  u Domu zdravlja Podgorica, a potom kao klinički ljekar u Dječijoj bolnici. Specijalizaciju iz pedijatrije i prvu godinu magistarskih studija iz pedijatrijske pulmologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Primarijus je i mentor iz dijela specijalističkog staža iz oblasti pedijatrije. 

Nakon završene specijalizacije radi u svojstvu Načelnika predškolskog dispanzera, koordinatora Savjetovališta za mlade, konsultanta Savjetovališta za trudnice i izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Danilovgrad. Radila je dopunski  na dva punkta Doma zdravlja Podgorica i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Sumedica“ .  

Član je Ljekarske Komore Crne Gore sa aktivnom licencom za rad  i ljekarsku praksu. Član  je Udruženja, a donedavno je bila i  član Upravnog odbora Udruženja pedijatara CG/UPCG/. Od 2012. godine član je EAPS i UNEPSASada  je i član Komisije za provjeru  stručne ososobljenosti u Ministarstvu javne uprave Crne Gore i EiP. 

Bila je predsjednik u jednom i član Prvostepene Ljekarske komisije  republičkog Fonda za zdravstvo u dva mandata i član Komisije za etička pitanja Ljekarske komore CG.  

Prvi je koautor 4 knjige iz oblasti unapređenja zdravstvenih usluga. Stručni i stalni saradnik stranog i domaćeg medicinskog časopisa. Recenzent je za primarijat i mentor iz oblasti pedijatrije. 

Završila „Jugoslovensku školu ultrazvuka -dječiji kukovi, pedijatrija-ortopedija“, 1997. godine u Kragujevcu i po drugi put 2019. godine IV edukaciju iz ultrazvuka dječijih kukova u KCCG  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja CG. Posjeduje licence iz obije.  

Prim. dr Milica Šofranac Posjeduje radove i sertifikate  kao aktivni  učesnik na  domaćim i stranim kongresima, konferencijama, simpozijumima i stručno naučnim skupovima. Dobitnica je prve nagrade sa četiri objavljena rada. Posjeduje sertifikate  za objavljene autorske i koautorske radove, od kojih su neki citirani i prezentovani u našim i stranim stručnim publikacijama, kao i iz raznih oblasti pedijatrije u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. 

Dr Ivančević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Specijalizirala je 2013. godine, na  Instututu za majku i dete,  Univerzitetska djija klinika u Beogradu. Po zavrsetku obaveznog ljekarskog staža u trajanju od godinu dana u OB Bežanijska kosa, Beograd  i položenog državnog ispita, radila je  u bolnici  Maria Stopes International u Londonu, na poziciji asistenta u medicini.

U Domu zdravlja Budva je ordinirala na odjeljenju opšte medicine i hitne medicinske pomoći. Na odjeljenju pedijatrije Doma zdravlja Budva, bila je  načelnik pedijatrijske službe od 2013. do 2018. godine. 

Opštinski je koordinator za imunizaciju u opštini Budva i zahvaljujući njoj realizovano je niz aktivnosti za dobrobit društva: preventivni pregledi od neonatnog do srednjoškolskog uzrasta djece, kurativni pregledi, imunizacija, praćenje rasta i razvoja, senzorna pedagogogija, savjetodavi posao u osnovnoj i srednjoj školi, savjetodavni rad u kancelariji za mlade, promocija zdravih stilova života i imunizacije, imunizacija protiv COVID infekcije, rad sa djecom i odraslima koji su COVID pozitivni… 

U poliklinici Primus Medicus Budva, ordinirala je od 2008. godine, na odjeljenjima pedijatrije i opšte medicine. 

Doktorka Ivančević je svoje znanje usavršavala na brojnim edukacijama, kao što su: edukacija  Senzorna integracija (Senzorna pedagogija, Senzorijum Beograd), edukacija škola Eho kukova (Odjeljenje radilogije  KCCG), Razvojna pedijatrija (Udruženje pedijatara Srbije i Unicef), međunarodni pedijatrijski kongresi,   

Pedijatrijski dani Tiršove klinike, edukacije od strane Unicefa Crna Gora i pedijatrijske sekcije Crne Gore. 

U njenim daljim planovima usavršavanja je edukacija terapijskog hranjenje djece, senzorna integracija i rad u odojačkom uzrastu SI- Baby. 

Doktorka Ivančević slovi za omiljenog porodičnog doktora u Budvi i okolini, brinula je o generacijama mališana, s punom pažnjom i visokom profesionalnom odgovornošću. 

Dr Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije, rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Započela je studije Medicinskom fakultetu u Sarajevu, koje sam potom završila na Medicinskom fakultetu u Nišu. Svoj radni angažman je započela kao doktor opšte medicine u DZ Mojkovac a potom nastavila u DZ Kolašin. Usavršavanje i specijalistički staž je obavila u Institutu za bolesti djece KCCG, potom UDK-Tiršova u Beogradu nakon čega je na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila završni rad specijalističkih studija iz pedijatrije. Nakon završene specijalizacije kao izabrani pedijatar nastavila je radni angažman u DZ Podgorica. Kontinuirano se usavršavala prateći najnovija dostignuća i trendove u pedijatriji kako na domaćim tako i na inostranim kongresima, posjeduje sertifikat završenog Seminara o IMC, škole Urgentne pedijatrije , završila je i Kurs edukacije za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Usavršila je, kroz edukaciju u okviru Ministarstava zdravlja CG, oblast UZ kukova kod djece. Bila jeaktivno uključena u realizaciju Projekta podsticanja praćenja rasta i razvoja u svrhu ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina. Autor je i koautor brojnih radova koji su objavljeni u stručnim medicinskim časopisima i prezentovani na Kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Ljekarske Komore Crne Gore – sa aktivnom licencom za rad i ljekarsku praksu, Asocijacije za preventivnu pedijatriju CG i dobitnica Prve nagrade Kongresa sa tri objavljena rada. Član je Udruženja  Pedijatara CG i donedavno član Upravnog odbora.

Kao jedan od osnivača Škole roditeljstva u okviru Savjetovališta za reproduktivno  zdravlje Doma zdravlja Podgorica, okupila je trudnice i mlade majke sa ciljem informisanja o pravilnom rastu i razvoju djeteta, kao i o dojenju, imunizaciji, njezi kože i ostalim pitanjima od važnosti za uspješno roditeljstvo. Nastavila je dalji rad kroz predavanja  u organizaciji BioSave-a.