fbpx

Radiology

Patients now have access to a scanner that is unique in the region – the most accurate diagnostics with an ultra-low dose of radiation.

Who are your doctors?

In the words of the associates

STATE-OF-THE-ART CT SCANNER BECOMES AVAILABLE IN MONTENEGRO

From now on, our patients have access to a scanner unique to the region, providing the most precise diagnostics with ultra-low radiation doses for the patients

The Somatom Definition Edge computed tomography device manufactured by the worlds leading medical device manufacturer (Siemens, Germany) is characterised by ultra-low radiation doses and an incredible rotation speed of 0.28 seconds acquiring 128 slices per rotation which provide insight into the smallest details of the human body in the diagnosis of a number of diseases from their onset.

Thanks to the rotation speed, the device minimises the need for sedation and breath holding during the examination, because the latest generation technology enables simultaneous acquisition of high and low energy spectrum, which provides additional diagnostic information without increasing the radiation dose for the patient.

With its exceptional technical and application characteristics, this CT scanner is the perfect solution for numerous diagnostic dilemmas in the field of cardiology, oncology, radiology and emergency medicine.

With an 85% reduction in the amount of radiation, a series of technological solutions enable diagnostically high-quality examinations in patients who have not been able to be diagnosed in this way so far (obese patients, patients with increased calcium deposits in coronary arteries, patients with arrhythmias or rapid heartbeat, etc.).

Due to its characteristics, this scanner can be used on all patients who, due to their health condition, cannot be adequately examined on other scanners.

For COVID and postCOVID patients at the Moj Lab Polyclinic, a lung CT scan costs EUR 80.-

Uz redukciju u količini zračenja za čak 85%, niz tehnoloških rješenja omogućava dijagnostički kvalitetne preglede kod pacijenata koji se do sada nisu mogli dijagnostikovati na ovaj način (gojazni pacijenti, pacijenti sa povišenim naslagama kalcijuma na koronarnim arterijama, pacijenti sa aritmijama ili ubrzanom srčanom frekvencom itd).

Zbog svojih karakteristika ovaj skener može da snima sve pacijente koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu biti adekvatno pregledani na drugim skenerima.

Za COVID i post COVID pacijente u poliklinici Moj Lab snimanje pluća CT skenerom košta 80 eura.

SIEMENS RTG

Poliklinika Moj Lab, raspolaže sa trenutno najboljim ultrazvučnim aparatom na tržištu, SIEMENS ACUSOM SEQUOIA sa čak 9 sondi, koji je trenutno jedinstven u Crnoj Gori. Prvi put ovim UZ aparatom, sa posebno dizajniranom sondom se mogu pregledati i izrazito gojazni ljudi od preko 200 kg ,što je do sada bilo nezamislivo, za UZ aparata.

Pored toga ovaj UZ aparat ima i niz drugih mogućnosti koje su do sada ekskluzivno bile vezane samo za CT I MR aparate. U planu je, u toku 2021. godine, otvaranje najvećeg dijagnostičkog centra u Crnoj Gori koji će na jednom mjestu imati najnoviji digitalni mamograf, CT, MR i PET aparat, kao i salu za interventne radiološke procedure.

Daje snimak pluća, kostiju, nativni snimak abdomena i urotrakta, ali mogu se uraditi specijalizovani urološki i ginekološki pregledi kao što su ureterocistografija i histerosalpingografija (HSG).

Give us a call

Scroll to Top

Dr Kadić je rođen i odrastao u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 2006. godine, za manje od 6 godina, sa prosječnom ocjenom 9.70. Poslije položenog državnog ispita počinje da radi kao klinički ljekar u Centru za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz radiologije upisuje 2012. godine i završava u decembru 2015. godine. Od kraja 2015. godine je specijalista radiologije. Radio je do početka 2017. godine u Klinčkom Centru Vojvodine, a u jednom periodu krajem 2016. godine bio je v.d. upravnika radiologije Urgentnog Centra, Kliničkog Centra Vojvodine. Od februara 2017. godine se vraća u Crnu Goru i od tada radi u privatnom sektoru. U početku je radio u dvije privatne poliklinike, a od septembra ove godine radi u Poliklinici Moj Lab.

Usavršavao se u Srbiji i inostranstvu, učesnik je brojnih kongresa, kurseva i edukacija u regionu i Evropi. Posebno polje njegovog interesovanja, a samim tim i usavršavanja je „ body“ dijagnostika- dijagnostika koja je vezana za kompletno tijelo ako se izuzmu nervni, osteomuskularni (koštano-zglobni i vaskularni (krvni) sistem. Naročito je specijalizovan za preglede želuca, tankog i debelog crijeva na skeneru i magnetnoj rezonanci (CT ili MR): gastrografija (pregled želuca); enterografija (pregled tankog crijeva); kolonografija (pregled debelog crijeva).

Dr Srđa Ilić, specijalista radiologije je rođen u Podgorici 1981. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Specijalizaciju iz radiologije je završio 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Evropsku diplomu iz radiologije (European Diploma in Radiology) stekao je u Beču, 2019. godine, izdatu i sertifikovanu od strane Evropskog borda radiologa (European Board of Radiology).

Svoje profesionalno iskustvo iz više različitih oblasti dijagnostičke radiologije je stekao u Centru za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore. Usavršavanja iz posebnih dijagnostičkih radioloških oblasti završavao je u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu.

Osim opštih radioloških pregleda, posjeduje dugogodišnje iskustvo iz oblasti neuroradiologije; dijagnostike oboljenja krvnih sudova, oboljenja koronarnih krvnih sudova srca; oblasti transplantacione medicine.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova prezentovanih u zemlji i inostranstvu. Od 2013 do 2020. godine radio je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a od 2018.  i kao mentor na specijalizaciji iz radiologije iz oblasti neuroradiologija i radiologija kardiovaskularnog sistema.

Član je Evropskog udruženja radiologa (ESR).

Mr.sci. dr Sanja Čejović posjeduje 25 godina kliničkog iskustva sa urgentnim i ambulantnim pacijentima. Kao neuroradiolog posebno je  posvećena interpretaciji pregleda urađenih na savremeni dijagnostičkim uređajima.

Specijalizirala je u Beogradu na Medicinskom fakultetu. Posvećena je kontinuiranom usavršavanju i  specijalističke edukacije kojima je obogatila svoju stručnost su: specijalističke edukacije Kliničkog  centra Srbije u Centru za Magnetnu rezonancu,   univerzitetska bolnica u Minhenu –  dijagnostika  bolesti srca, Klinički centar Ljubljana – magnetna rezonanca i bolesti Centralnog  nervnog Sistema, Onkološki Institut Sremska Kamenica – dijagnostika bolesti dojke, Onkološki Institut Ljubljana – dijagnostika i skrining karcinoma dojke, IBUS Atina- dijagnostika  bolesti dojke, Medigroup Beograd – edukacija iz  MR spektroskopije. Član je strukovnog udruženja radiologa, Crne Gore, Evropskog udruženja  radiologa, EUSOBI, ESN, ESGAR, a osim u poliklinici Moj Lab, ordinira  u KCCG u Centru za RTG dijagnostiku.

Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Podgorici, diplomirao je na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je završio i magistarske studije. Na istom fakultetu je specijalizirao radiologiju i završio doktorske studije 1995. godine. Subspecijalista je interventne radiologije od 2013.  

Načelnik je dijagnostičkog centra Medi Group. Bio je redovni profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 2013. do 2016. godine, gostujući profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, profesor i šef Katedre za poslijediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Bio je načelnik Odjeljenja za radiologiju na Prvoj hirurškoj klinici, KCS u Beogradu od 1997. do  2016. godine i direktor Centra za radiologiju i MR, KCS u Beogradu. Konsultant je u Kliničkom centru Crne Gore za oblast radiologije od 2007. godine, a predavač i ispitivač na poslediplomskim studijama iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
U okviru bogate kliničke prakse uveo je nekoliko novih metoda tretmana u abdominalnoj radiologiji, a usavršavao se i u oblasti digestivne, abdominalne, onkološke i interventne radiologije (Irska, Španija, Švajcarska, Francuska, Japan, SAD, Grčka, Meksiko).   

Bio je i predsjednik naučnog odbora Udruženja radiologa Srbije, sekcije za radiologiju Srpskog lekarskog društva, osnivač i predsjednik Društva digestivnih radiologa Srbije i član Pravnog komiteta Balkanskog radiološkog društva. 

Osnivač je i rukovodilac Škole CT, MR I PETCT dijagnostike u digestivnim bolestima. Recezent je i urednik u nekoliko međunarodnih svjetskih časopisa iz oblasti radiologije. Objavio je preko 230 stručnih radova, od kojih jednu monografiju i četiri poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Prof. dr Vladimir Todorovic je subspecijalista onkolog sa dugogodisnjim iskustvom u lijecenju malignih tumora I profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.  

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu, a specijalizirao Internu medicinu na Beogradskom Univerzitetu. Subspecijalizira iz onkologije na Institutu za onkologiju I radiologiju u Beogradu 1999 godine. Zvanje doktora medicinskih  nauka stice  na Univerzitetu u Beogradu 2000. godine sa temom o karcinomu dojke. 

Prof. Todorovic je dugi niz godina obavljao funkciju direktora Klinike za onkologiju I radioterapiju i osnivac je Instituta za onkologiju u Podgorici. Usavrsavao se iz oblasti lijecenja kancera i  klinickog ispitivanja antikancerskih lijekova u Becu, Onkoloskom odjeljenju bolnice Tenon u Parizu i Nacionalnom  Institutu za kancer u Bethesdi (SAD). Clan je evropskog I americkog udruzenja onkologa. Imenovan je za Ambasadora ESMO(Evropskog udruzenja medikalnih onkologa ) 

2005. godine uruceno mu je  specijalno priznanje Kanceroloske sekcije Srpskog lekarskog drustva za doprinos edukaciji, usavrsavanju I napredovanju onkologa Srbije. 

Autor je I koautor univerzitetskih udzbenika  i  sedam knjiga iz oblasti onkologije objavljenih vecinom u inostrantvu. Objavio je znacajan broj  radova kao autor i koautor u renomiranim naucnim casopisima sa temom lijecenja malignih tumore dojke, debelog crijeva, melanoma  i ostalih  kancera.  

Prof. Todorovic je clan  Borda  Mediteranskog udruzenja onkologa (AROME Pariz ) kao i  odbora SEEIIST Internacionalnog Instituta (Svajcarska). Predsedavao je na 4 kursa AROME Montenegro i konferencijama o dostupnosti inovativnim vidovima lijecenja malignih oboljenja.