fbpx

Laboratorija

Laboratorija

Tačne laboratorijske analize

Tačnost laboratorijskih analiza ključna je za proces liječenja. Zbog toga u laboratoriji Moj Lab koristimo najbolju opremu za obradu uzoraka. Osim testova na COVID-19, naše usluge su i:

Novosti

Naš tim

Najdana Gligorović Barhanović

mr ph direktorica laboratorije

Mr Ph Najdana Gligorović Barhanović, svoj radni angažman je otpočela u  Kliničko bolničkom centru Crne Gore, kao specijalista medicinske biohemije, niz godina je bila načelnica Odjeljenja za laboratorijsku endokrinologiju i specifične markere, zatim direktor Centra za kliničko laboratorijsku dijagnostiku. Supspecijalizaciju iz oblasti laboratorijske endokrinologije završila je 2013. godine. Svoje bogato znanje i iskustvo je prenosila studentima medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i brojnim specijalizantima iz oblasti laboratrijske medicine.

Član je više nacionalnih i internacionalnih organizacija kao što su Crnogorsko društvo, Balkanska, Evropska i Internacionalna federaciji za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu.

Jedan je od nosilaca niza naučnih projekata sprovedenih pod pokroviteljstvom MZ Crne Gore i SZO. Svoje stručne radove je objavila u brojnim publikacijama i međunarodnim naučnim časopisima.

Riječ direktorice

„Veliki je izazov, postaviti i organizovati sistem kao što je naš. Zajednički rad tima stručnjaka i saradnika stoji iza cijelog projekta kojeg realizujemo vođeni potrebama naših pacijenata i tokovima savremene medicine.
Moj Lab u budućnosti vidim kao sistem spreman da izađe u susret svakom izazovu u oblasti dijagnostike, liječenja i njege pacijenta. Cilj je da budemo spremni za budućnost, koja krupnim koracima mijenja lice medicine.“
Gordana-Jelusic

Gordana Jelušić

specijalista mikrobiologije i parazitologije

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija svoj radni staž započela je u Domu zdravlja u Budvi, prvo kao ljekar opšte prakse i hitne pomoći, a onda kao šef Higijensko epidemiološke službe nakon završene specijalizacije. Zatim je radila u privatnoj mikrobiološkoj laboratoriji Milmedika, bila je angažovana na velikom broju projekata, učestvovala na akreditaciji Sanitarne mikrobiologije Doma zdravlja u Baru i predsjednica je Sekcije ljekara mikrobiologa Crne Gore od 2015. Sada je dio tima laboratorije Moj Lab što joj, kako navodi, predstavlja najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.

Sladjana-Anicic

Slađana Aničić

specijalista patološke anatomije

Dr Slađana Aničič, specijalista patološke anatomije, rođena je  u Pljevljima, gdje je zavrišila gimnaziju. Medicinski fakultet je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i specijalizaciju patološke anatomije na Univerzitetu Kliničkog Centra u Beogradu. Tri godine je radila u ginekološkoj bolnici Narodni front u Beogradu. Od 2015. godine je radila u Klinčkom Centru Crne Gore, a od 2020. godine postaje član Moj Lab tima.

Klub za trudnice

Moj Lab laboratorije u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Budvi, Kotoru, Tivtu i Meljinama su pripremile posebne povoljnosti za trudnice. Postanite dio Moj Lab kluba za trudnice i budite bezbrižni tokom ovog bitnog perioda za svaku ženu, uz 10% popusta na laboratorijske usluge.

Za sve informacije informišite se u najbližoj Moj Lab laboratoriji.

Savremena tehnologija i iskusni stručnjaci

Našim pacijentima pružamo širok spektar analiza, preko briseva za respiratorne infekcije, brisa grla i nosa na razne bakterije i viruse koji izazivaju oboljenja, zatim sve vrste briseva bilo da su sa kože ili da su vezani za urogenitalni trakt, kompletne preglede vezane za ginekologiju, kao i uzorke iz stolice koji su bitni za sve gastrointestinalne (stomačne) tegobe. Sve što je izazvano iz spektra virusa, bakterija ili parazitia Moj Lab laboratorija može utvrditi i dati precizan nalaz.

Patohistologija

Moj Lab laboratorija sa ponosom ističe da u našim laboratorijama možete uraditi i patološke nalaze koji su vam potrebni. Kvalitet dobijenih rezultata iz naše laboratorije je dokaz najsavremenije tehnike koju posjedujemo.

Patologija je grana medicine koja se bavi izučavanjem bolesti tj. promjenama na ćelijama, tkivima i organima nastalim tokom bolesti. U to spadaju: patohistiliška analiza operativnog tkiva, citologija, i patoanatomska obdukcija i finalni nalaz.

COVID-19 testiranje

Postoje dvije vrste testova za koronavirus: dijagnostički testovi i određivanje antitijela.

Dijagnostički testovi ukazuju na aktivnu infekciju koronavirusom. Postoje dvije vrste dijagnostičkih testova i to: molekularni testovi, kao što je RT-PCR koji detektuju genetski materijal i antigenski testovi koji detektuju specifične proteine na površini samog virusa.

Testom na antitijela određuje se njihova koncentracija u krvi, a ona nastaju kao posljedica odgovora organizma na infekciju. Da bi se antitijela mogla mjeriti neophodno je da od kontakta sa virusom prođe nekoliko dana, do nekoliko nedjelja što zavisi od imunog sistema pacijenta i osjetljivosti korišćenog testa. Dužina zadržavanja u krvi još uvijek nije pouzdano određena. Do sada, naučnici nisu uspjeli da utvrde da li njihovo prisustvo znači da ste imuni na ponovnu infekciju.

Postoje dvije vrste testova za koronavirus: dijagnostički testovi i određivanje antitijela. Dijagnostički testovi ukazuju na aktivnu infekciju koronavirusom. Postoje dvije vrste dijagnostičkih testova i to: molekularni testovi, kao što je RT-PCR koji detektuju genetski materijal i antigenski testovi koji detektuju specifične proteine na površini samog virusa. Testom na antitijela određuje se njihova koncentracija u krvi, a ona nastaju kao posljedica odgovora organizma na infekciju. Da bi se antitijela mogla mjeriti neophodno je da od kontakta sa virusom prođe nekoliko dana, do nekoliko nedjelja što zavisi od imunog sistema pacijenta i osjetljivosti korišćenog testa. Dužina zadržavanja u krvi još uvijek nije pouzdano određena. Do sada, naučnici nisu uspjeli da utvrde da li njihovo prisustvo znači da ste imuni na ponovnu infekciju.

Molekularni test, poznat i kao dijagnostički RT-PCR test, kao uzorak koristi nazofaringealni bris i/ili bris grla, kao i pljuvačku. Na rezultate se čeka od 24h do 7 dana. Test ima visoku tačnost i nije ga potrebno potvrđivati. Ukazuje na dijagnozu aktivne infekcije koronavirusom. Ne može pokazati da li ste ranije imali COVID-19.

Antigen test, poznat i kao brzi dijagnostički test, kao uzorak koristi nazofaringealni bris i/ili bris grla. Na rezultate se čeka do 1h. Pozitivni rezultati imaju visoku tačnost, negativne rezultate je ponekad potrebno potvrditi molekularnim testom. Ukazuje na dijagnozu infekcije koronavirusom. Negativan test ne isključuje aktivnu infekciju.

Test na antitijela, poznat i kao serološki test, kao uzorak koristi krv, serum i plazmu. Rezultati se dobijaju kroz nekoliko sati. Ponekad je potrebno ponoviti test. Ukazuje da li ste u prošlosti bili inficirani. Ne može se koristiti za postavljanje dijagnoze akutne infekcije.

Molekularni test
Antigen test
Test na antitijela
Takođe poznat kao
Dijagnostički test (RT-PCR)
Brzi dijagnostički test
Serološki test
Uzorak
Nazofaringealni bris i/ili bris grla, pljuvačka​
Nazofaringealni bris i/ili bris grla
Krv, serum, plazma
Koliko se čeka na rezultat
24h do 7 dana
Do 1h
Kroz nekoliko sati
Da li je potreban dodatni test
Ovaj test ima visoku tačnost i najčešće ga nije potrebno potvrđivati
Pozitivni rezultati imaju visoku tačnost. Negativne rezultate je u nekim slučajevima potrebno potvrditi molekularnim testom
Ponekad je potrebno ponoviti test
Na šta ukazuje
Dijagnoza aktivne infekcije koronavirusom
Dijagnoza aktivne infekcije koronavirusom
Da li ste u prošlosti bili inficirani
Na šta ne ukazuje
Da li ste ikada ranije imali COVID-19
Negativan test ne isključuje aktivnu infekciju
Ne mogu se koristiti za postavljanje dijagnoze akutne infekcije

Pronađite nas

Laboratorije

Pozovite nas

Scroll to Top