fbpx

Kardiologija

Prevencija i pravilno sprečavanje razvoja kardioloških bolesti

U Moj Lab poliklinici, kardiološkim pacijentima je na raspolaganju najsavremenija tehnologija i parametri po prvi put dostupni u Crnoj Gori. Kako bi briga o kardiološkim pacijentima bila što efikasnija i uspješnija, imperativ je praćenje globalnih trendova i novih saznanja iz ove medicinske oblasti, stručnjak potkovan iskustvom i poznavanjem novih pristupa, podržan od strane najsavremenije tehnologije. Moj Lab pacijentima obezbjeđuje upravo to.
Pored standardne ehohardiografije, koja se radi na najnovijem aparatu Siemens Acusom Sequoia, koji omogućava zahvaljujući izuzetnoj rezoluciji da se sa najvećom preciznošću urade mjerenja, Color Doppler i Tissue Doppler, i da se na taj način pravovremeno dijagnostifikuje bolest, takođe, na pomenutom aparatu, po prvi put u Crnoj Gori biće rađena i metoda GLS – novi parametar u procjeni globalne funkcije lijeve komore. Terapija za sve kardiološke bolesnike se uključuje prema posljednjim smjernicama Evropskog udruženja kardiologa.

Najsavremenije metode i nova znanja

Jedna od najučestalijih bolesti modernog doba su bolesti srca i krvnih sudova, a jedna od najšire rasprostranjenih bolesti je hipertenzija. Kao i sve bolesti savremenog čovjeka i kardiološke bolesti se mogu preduprijediti ili držati pod kontrolom, zahvaljujući pravilnoj prevenciji i eliminaciji faktora rizika. Kada je u pitanju sekundarna prevencija, odnosno liječenje postojeće bolesti, od najveće je važnosti stručnost ljekara i tehnologija koja omogućava uvid u njeno realno stanje i tok.

Ko je Vaš doktor?

Berina-Divanovic

Berina Divanović

specijalista kardiologije

Dr Berina Divanović, specijalista kardiologije, rođena je 1989. godine u Baru, gdje je završila i gimnaziju. Medicinski fakultet je završila u Sarajevu kao jedan od najmlađih ljekara u Bosni i Hercegovini, a specijalizaciju iz kardiologije sa 29 godina na Univerzitetskom Kliničkom Centru Sarajevo. Napisala je više naučnih radova. Član je evropskog udruženja kardiologa ESC i član je evropskog udruženja za imaging EACVI. Nakon završene specijalizacije diplomu i njemački jezik nostrifikovala je u Švajcarskoj, MEBEKO, Bern. Poslije toga bila je u nekoliko prestižnih evropskih medicinksih centara, a ehokardiografiju je usavršavala na Dedinju, na Evropskom Interbalkanskom Centru i na Klinici Asklipios.

Osim standardne ehokardiografije, stekla je vještine iz 4D ehokardiografije. Takođe, imala je priliku da prisustvuje prvoj implantaciji PASKALA- Transcatheter Valve Repair System u jednoj velikoj evropskoj kardioloskoj klinici. Svoje dalje usavršavanje nastavlja preko evropskog udruženja za imaging, Heart House iz Ciriha i početkom 2021. godine kao uposlenik Moj Lab Podgorica, biće učesnik eho edukacije u Lucernu, (Švajcarska). Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, kao i osnovama francuskog jezika.

Riječ saradnika

U poliklinici Moj Lab pored imaginga možete uraditi kompletan kardiološki pregled. Očekujem da ćemo sa stručnim kadrom i aparaturom, koja je najsavremenija, u ovom dijelu Evrope, biti lider u regionu.
Berina-Divanovic
Berina Divanović
specijalista kardiologije
Poliklinika

Odjeljenja

Najsavremeniji skener uz ultra nisku dozu zračenja.

Dijagnostika i liječenje bolesti unutrašnjih organa.

Humana reprodukcija i liječenje steriliteta.

Dijagnostika i interventne procedure

HES

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite 

Prevencija i tretman kardioloških bolesti

Najsavremeniji skener uz ultra nisku dozu zračenja.

Dijagnostika i liječenje bolesti unutrašnjih organa.

HES

Higijensko-sanitarni nadzor i usluge zaštite 

Humana reprodukcija i liječenje steriliteta.

Dijagnostika i interventne procedure

Prevencija i tretman kardioloških bolesti

Pozovite nas

Scroll to Top