fbpx

Opšta medicina

Opšta medicina - Moj Lab

Ljekari opšte prakse i porodične medicine  dijagnostifikuju i liječe bolesti, fiziološke poremećaje i povrede pacijenata. Pružaju kontinuiranu brigu u cilju očuvanja zdravlja pacijenata.

Opšta medicina je temelj primarne zdravstvene zaštite. Stoga opšta medicina ima važnu ulogu u sprovođenju preventivnih programa, budući da kroz dijagnostiku, identifikaciju faktora rizika i edukacijom i savjetima utiču na podizanje svijesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja.

Ko su vaši doktori?

dr.jpg
Daliborka Novićević
doktor medicine
dr.jpg
Mladen Perišić
opšta medicina
dr.jpg
Suad Šabanović
doktor medicine
dr.jpg
Tanja Drobnjak
porodična medicina
dr.jpg
Vesna Vučetić
opšta medicina

Pozovite nas