fbpx

Opšta medicina

Opšta medicina - Moj Lab

Ljekari opšte prakse i porodične medicine  dijagnostifikuju i liječe bolesti, fiziološke poremećaje i povrede pacijenata. Pružaju kontinuiranu brigu u cilju očuvanja zdravlja pacijenata.

Opšta medicina je temelj primarne zdravstvene zaštite. Stoga opšta medicina ima važnu ulogu u sprovođenju preventivnih programa, budući da kroz dijagnostiku, identifikaciju faktora rizika i edukacijom i savjetima utiču na podizanje svijesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja.

Ko su vaši doktori?

Pozovite nas

Scroll to Top

Dr Suad Šabanović, rođen u Beranama 1991.godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Univerziteta Crne Gore. Pored medicinskog fakulteta, diplomirao je i na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. 

Radno je angažovan u AMBOSS kao medicinski konsultant za Evropu, radio je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Specijalista je za proizvode i stratešku analizu u Hoffman La Roche Ltd. Bio je predsjednik organizacionog odbora – 66th  March Meeting, General Assembly IFMSA, Budva. Dr Šabanović je CEO u Montenegrin Medical Students and Young Doctors – Medical Educational Circle.