fbpx

Pedijatrija

Pedijatrijski centar najsavremenije poliklinike i laboratorije u Crnoj Gori

Naš tim

Pedijatrija Moj Lab

U Moj Lab Pedijatriji, preko 20 specijalista i užih specijalista pedijatrijske medicine brinuće o zdravlju djece i njihovom bezbrižnom odrastanju. Obavljaće se  se niz konsultativnih pregleda domaćih i inostranih pedijatrijskih subspecijalista iz oblasti pulmologije, neonatologije, gastroenetreologije, alergologije i imunologije , kardiologije, endokrinologije, dječije  reumatologije, ORL. Pored toga, u Pedijatriji će se se obavljati  pregledi u susret polasku u vrtić i školu.

Podgorica

Vojvode Maše Đurovića
pedijatrija@mojlab.me
19989

Budva

Filipa Kovačevića bb
Preko puta Doma Zdravlja
pedijatrija@mojlab.me
19989

Pozovite nas

Scroll to Top

Primarijus dr Milica Šofranac je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. U toku studija na Medicinskom  fakultetu, obavila je specijalnu praksu na IV Internoj Klinici Karlovog Univerziteta u Pragu. Po završetku obaveznog ljekarskog staža, položenog državnog ispita, radila je  u Domu zdravlja Podgorica, a potom kao klinički ljekar u Dječijoj bolnici. Specijalizaciju iz pedijatrije i prvu godinu magistarskih studija iz pedijatrijske pulmologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Primarijus je i mentor iz dijela specijalističkog staža iz oblasti pedijatrije. 

Nakon završene specijalizacije radi u svojstvu Načelnika predškolskog dispanzera, koordinatora Savjetovališta za mlade, konsultanta Savjetovališta za trudnice i izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Danilovgrad. Radila je dopunski  na dva punkta Doma zdravlja Podgorica i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Sumedica“ .  

Član je Ljekarske Komore Crne Gore sa aktivnom licencom za rad  i ljekarsku praksu. Član  je Udruženja, a donedavno je bila i  član Upravnog odbora Udruženja pedijatara CG/UPCG/. Od 2012. godine član je EAPS i UNEPSASada  je i član Komisije za provjeru  stručne ososobljenosti u Ministarstvu javne uprave Crne Gore i EiP. 

Bila je predsjednik u jednom i član Prvostepene Ljekarske komisije  republičkog Fonda za zdravstvo u dva mandata i član Komisije za etička pitanja Ljekarske komore CG.  

Prvi je koautor 4 knjige iz oblasti unapređenja zdravstvenih usluga. Stručni i stalni saradnik stranog i domaćeg medicinskog časopisa. Recenzent je za primarijat i mentor iz oblasti pedijatrije. 

Završila „Jugoslovensku školu ultrazvuka -dječiji kukovi, pedijatrija-ortopedija“, 1997. godine u Kragujevcu i po drugi put 2019. godine IV edukaciju iz ultrazvuka dječijih kukova u KCCG  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja CG. Posjeduje licence iz obije.  

Prim. dr Milica Šofranac Posjeduje radove i sertifikate  kao aktivni  učesnik na  domaćim i stranim kongresima, konferencijama, simpozijumima i stručno naučnim skupovima. Dobitnica je prve nagrade sa četiri objavljena rada. Posjeduje sertifikate  za objavljene autorske i koautorske radove, od kojih su neki citirani i prezentovani u našim i stranim stručnim publikacijama, kao i iz raznih oblasti pedijatrije u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. 

Dr Ivančević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Specijalizirala je 2013. godine, na  Instututu za majku i dete,  Univerzitetska djija klinika u Beogradu. Po zavrsetku obaveznog ljekarskog staža u trajanju od godinu dana u OB Bežanijska kosa, Beograd  i položenog državnog ispita, radila je  u bolnici  Maria Stopes International u Londonu, na poziciji asistenta u medicini.

U Domu zdravlja Budva je ordinirala na odjeljenju opšte medicine i hitne medicinske pomoći. Na odjeljenju pedijatrije Doma zdravlja Budva, bila je  načelnik pedijatrijske službe od 2013. do 2018. godine. 

Opštinski je koordinator za imunizaciju u opštini Budva i zahvaljujući njoj realizovano je niz aktivnosti za dobrobit društva: preventivni pregledi od neonatnog do srednjoškolskog uzrasta djece, kurativni pregledi, imunizacija, praćenje rasta i razvoja, senzorna pedagogogija, savjetodavi posao u osnovnoj i srednjoj školi, savjetodavni rad u kancelariji za mlade, promocija zdravih stilova života i imunizacije, imunizacija protiv COVID infekcije, rad sa djecom i odraslima koji su COVID pozitivni… 

U poliklinici Primus Medicus Budva, ordinirala je od 2008. godine, na odjeljenjima pedijatrije i opšte medicine. 

Doktorka Ivančević je svoje znanje usavršavala na brojnim edukacijama, kao što su: edukacija  Senzorna integracija (Senzorna pedagogija, Senzorijum Beograd), edukacija škola Eho kukova (Odjeljenje radilogije  KCCG), Razvojna pedijatrija (Udruženje pedijatara Srbije i Unicef), međunarodni pedijatrijski kongresi,   

Pedijatrijski dani Tiršove klinike, edukacije od strane Unicefa Crna Gora i pedijatrijske sekcije Crne Gore. 

U njenim daljim planovima usavršavanja je edukacija terapijskog hranjenje djece, senzorna integracija i rad u odojačkom uzrastu SI- Baby. 

Doktorka Ivančević slovi za omiljenog porodičnog doktora u Budvi i okolini, brinula je o generacijama mališana, s punom pažnjom i visokom profesionalnom odgovornošću. 

Dr Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije, rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Započela je studije Medicinskom fakultetu u Sarajevu, koje sam potom završila na Medicinskom fakultetu u Nišu. Svoj radni angažman je započela kao doktor opšte medicine u DZ Mojkovac a potom nastavila u DZ Kolašin. Usavršavanje i specijalistički staž je obavila u Institutu za bolesti djece KCCG, potom UDK-Tiršova u Beogradu nakon čega je na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila završni rad specijalističkih studija iz pedijatrije. Nakon završene specijalizacije kao izabrani pedijatar nastavila je radni angažman u DZ Podgorica. Kontinuirano se usavršavala prateći najnovija dostignuća i trendove u pedijatriji kako na domaćim tako i na inostranim kongresima, posjeduje sertifikat završenog Seminara o IMC, škole Urgentne pedijatrije , završila je i Kurs edukacije za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Usavršila je, kroz edukaciju u okviru Ministarstava zdravlja CG, oblast UZ kukova kod djece. Bila jeaktivno uključena u realizaciju Projekta podsticanja praćenja rasta i razvoja u svrhu ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina. Autor je i koautor brojnih radova koji su objavljeni u stručnim medicinskim časopisima i prezentovani na Kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Ljekarske Komore Crne Gore – sa aktivnom licencom za rad i ljekarsku praksu, Asocijacije za preventivnu pedijatriju CG i dobitnica Prve nagrade Kongresa sa tri objavljena rada. Član je Udruženja  Pedijatara CG i donedavno član Upravnog odbora.

Kao jedan od osnivača Škole roditeljstva u okviru Savjetovališta za reproduktivno  zdravlje Doma zdravlja Podgorica, okupila je trudnice i mlade majke sa ciljem informisanja o pravilnom rastu i razvoju djeteta, kao i o dojenju, imunizaciji, njezi kože i ostalim pitanjima od važnosti za uspješno roditeljstvo. Nastavila je dalji rad kroz predavanja  u organizaciji BioSave-a.