fbpx

Radiologija

Najsavremeniji skener uz ultra nisku dozu zračenja.

NAJSAVREMENIJI CT SKENER OD SADA DOSTUPAN I U CRNOJ GORI

Pacijentima je od sada dostupan skener jedinstven u okruženju – najpreciznija dijagnostika uz ultra nisku dozu zračenja

Uređaj za kompjuterizovanu tomografiju Somatom Definition Edge vodećeg proizvođača medicinske opreme u svijetu (Siemens, Njemačka), koga karakteriše ultra niska doza zračenja za pacijenta uz nevjerovatnu brzinu rotacije od 0.28 sekundi) i 128 slajseva  u akviziciji pružaju uvid u najsitnije detalje ljudskog tijela imaju ključnu ulogu u dijagnostici  niza oboljenja u najranijoj fazi nastanka.  

Zahvaljujući brzini rotacije, ovaj uređaj minimizira potrebu za sedacijom i držanjem daha tokom pregleda, jer tehnologija najnovije generacije omogućava istovremenu akvizicija visokog i niskog energetskog spektra čime se dobija dodatna dijagnostička informacija bez povećanja doze zračenja za pacijenta. 

Sa svojim izuzetnim  tehničkim i aplikativnim karakteristikama, ovaj skener predstavlja savršeno rješenje za brojne dijagnostičke dileme i nepoznanice u oblasti kardiologije, onkologije, radiologije i urgentne medicine.

Uz redukciju u količini zračenja za čak 85%, niz tehnoloških rješenja omogućava dijagnostički kvalitetne preglede kod pacijenata koji se do sada nisu mogli dijagnostikovati na ovaj način (gojazni pacijenti, pacijenti sa povišenim naslagama kalcijuma na koronarnim arterijama, pacijenti sa aritmijama ili ubrzanom srčanom frekvencom itd). 

Zbog svojih karakteristika ovaj skener može da snima sve pacijente koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu biti adekvatno pregledani na drugim skenerima.

Za COVID i post COVID pacijente u poliklinici Moj Lab snimanje pluća CT skenerom košta 80 eura.

Poliklinika Moj Lab, raspolaže sa trenutno najboljim ultrazvučnim aparatom na tržištu, SIEMENS ACUSOM SEQUOIA sa čak 9 sondi, koji je trenutno jedinstven u Crnoj Gori. Prvi put ovim UZ aparatom, sa posebno dizajniranom sondom se mogu pregledati i izrazito gojazni ljudi od preko 200 kg ,što je do sada bilo nezamislivo, za UZ aparata.
Pored toga ovaj UZ aparat ima i niz drugih mogućnosti koje su do sada ekskluzivno bile vezane samo za CT I MR aparate. U planu je, u toku 2021. godine, otvaranje najvećeg dijagnostičkog centra u Crnoj Gori koji će na jednom mjestu imati najnoviji digitalni mamograf, CT, MR i PET aparat, kao i salu za interventne radiološke procedure.

SIEMENS RTG

Daje snimak pluća, kostiju, nativni snimak abdomena i urotrakta, ali mogu se uraditi specijalizovani urološki i ginekološki pregledi kao što su ureterocistografija i histerosalpingografija (HSG).

Ko su vaši doktori?

Vuk Kadić Moj Lab

Vuk Kadić

specijalista radiologije
Srđa Ilić Moj Lab

Srđa Ilić

specijalista radiologije
sanja čejović

Sanja Čejović

specijalista radiologije
03 Dr Šaranović

Đorđije Šaranović

specijalista radiologije

Riječ saradnika

Po prvi put kod nas moguće je obaviti pregled krvnih sudova cijelog tijela u jednom aktu, u poliklinici Moj Lab, što je za mene kao stručnjaka radiologije, od posebnog značaja. U poliklinici sam na raspolaganju svojim pacijntima kroz preglede krvnih sudova srca - koronarografije sa procjenom rizika obolijevanja, interpretaciju snimaka glave, vrata, grudnog koša, male karlice, razne ultrazvučne preglede, dopler krvnih. sudova svih segmenata tijela, interpretaciju MDCT I MR pregleda radjenih u drugim ustanovama i uvijek poželjno drugo mišljenje stručnjaka. Poseban fokus je na dijagnostici bolesti dojke. Preventivni radiološki pregled dojki je zlatna mjera zdravlja žene.
sanja čejović
Sanja Čejović
radiolog
Ideja razvoja “Moj Lab” Poliklinike kao dijagnostičkog centra bazirana na najsavremenijoj tehnologiji, principijelnom poštovanju dijagnostičkih standarda u radiologiji kao i praćenju tokova razvoja radiološke dijagnostike je vizija u koju vjerujem, zbog čega mi je istovremeno i izazov i priznanje da budem dio tima dijagnostičkog centra koji će sigurno da znači veliki korak naprijed za zdravstveni sistem Crne Gore.
Srđa Ilić
radiolog
Volim izazove, zato sam prihvatio da budem dio tima i učestvujem u projektu Moj Lab, za koji smatram da će donijeti mnogo dobrog zdravstvenom sistemu i građanima Crne Gore.
Vuk Kadić Moj Lab
Vuk Kadić
radiolog
Poliklinika Moj Lab raspolaže sa najmodernijom, sofisticiranom opremom koja stručnjaku omogućava detaljan uvid u sptanje pacijenta i veoma preciznu dijagnostiku. Veoma sam zadovoljan što sam dio tima dokazanih stručnjaka i što ću svojim znanjem i iskustvom doprinet unapređenju zdravlja naših pacijenata.
03 Dr Šaranović
Đorđije Šaranović
radiolog

Pozovite nas

Scroll to Top