fbpx

Urologija

Ko su vaši doktori?

Pozovite nas

Scroll to Top

Mr Sci. Dr Dejan Mandić, specijalista urolog je rođen u Nikšiću 1960.godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Nikšiću, a Medicinski fakultet u Beogradu 1984.godine. Pripravnički staž je obavio u Beogradu, u Gradskoj bolnici Zvezdara, a specijalizaciju iz urologije na Urološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu 1994. godine. Magistrirao je iz oblasti urologije na istom fakultetu 2017.godine. Nakon završenog ljekarskog staža i vojne škole na VMA u Beogradu od 1986. do 1990. godine je ordinirao u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 1990.do 1994.godine je bio na specijalizaciji urologije, a potom radio kao specijalista urolog  na Urološkom odjeljenju Bolnice Nikšić do 2001.godine, kada prelazi  na Urološku kliniku KBC Podgorica.  Član je Udruženja urologa Crne Gore, Evropske asocijacije urologa i Svjetske urološke asocijacije, autor i koautor brojnih stručnih radova iz oblasti urologije. 

Član je više stručnih asocijacija: European Association of Urology, Societe International d’Urology, Srpsko lekarsko društvo .
Od 2003.godine je stekao zvanje docenta, i redovni je profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

U svom istraživačkom radu bavio se temama: Rekonstruktivne operacije kod benignih obolenja mokrćnog sitema kod žena I muškaraca I polnih organa kod muškaraca; Uroonkologija (rekonstruktivne procedure u uroonkologiji, kontinenetne derivacije urina i parcijalne reskecije tumora bubrega laparoskopskim pristupom).

Ordinira je na Klinici za Urologiju Kliničkog centra Vojvodine, gdje je i specijalizirao. Klinički je ljekar i načelnik odjeljenja opšte urologije na Klinici za urologiju, Kliničkog Centra Vojvodine, klinički je istraživač na pomenutoj klinici i recenzent za Vojnosanitetetski pregled i Medicinski pregled.

Autor je i koautor brojnih radova koji se bave različitim temama u urologiji, posebno iz oblasti onkološke urologije i terapije urolitijaze i učesnik na brojnim kongresima i kursevima u zemlji i inostranstvu.