fbpx

Predstavljamo novog člana tima doktora u Moj Lab poliklinici

Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Podgorici, gdje je završila Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, te stekla zvanje dr medicine.

Pripravnički staž završila je u DZ Podgorica, a nakon položenog stručnog ispita radila je u JZU Hitna pomoć Crne Gore.

Specijalistički staž iz oftalmologije obavljala je u KCCG i UKCS, a specijalistički ispit položila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa najvišom ocjenom.

Trenutno je zaposlena kao oftalmolog u OB Danilo I Cetinje i kao gostujući ljekar u Poliklinici Moj Lab.

Završila je obuku za UZ oka i orbite i ehobiometriju oka.

Pregled možete zakazati pozivom na 19989.

  19989