fbpx

Prof. dr Brigita Smolović, gastroenterohepatolog, od sada u poliklinici Moj Lab!

Pravilna funkcija digestivnog sistema značajno utiče na kompletno zdravlje čovjeka, ali i na svakodnevni kvalitet njegovog života. U slučaju poremećaja u funkciji digestivnog trakta, javljaju se slaba absorpcija, problemi sa tjelesnom težinom, gorušica, mučnina, nadimanje, opstipacija, bol u stomaku, dijareja…

Najčešće gastroenterološke bolesti su dispepsija, refluksna bolest, gastritis, čir na želucu i dvanaestopalačnom crijevu, ali i upalne bolesti jetre, žučnih puteva i pankreasa. Ulicerozni kolitis i Crohnova bolest su kompleksne, idiopatske, hronične, upalne bolesti crijeva, što znači da se sa svakim relapsom akumulira oštećenje.

Ključ uspjeha u liječenju ovih pacijenata je redovno praćenje i liječenje.  

Tu su i tumori digestivnog trakta. Skriningom – ranim otkrivanjem polipa u debelom crijevu, može se preventirati nastanak karcinoma debelog crijeva.

Prof. dr Brigita Smolović, specijalista gastroenterohepatolog, vodeći stručnjak u svojoj oblasti kod nas, od sada će ordinirati u poliklinici Moj Lab. Ukoliko imate bilo koji od navedenih problema, ili želite prevenciju, dr Smolović je prava adresa za visoko profesionalan i detaljan pregled, koji će otkloniti sve sumnje ili dati detaljan uvid u stanje bolesti i tok terapije, uz njen stručan nadzor, posvećenost i brigu o dobrobiti pacijenata.

Brigita Smolović je završila Medicinski fakultet u Beogradu i prije započinjanja apsolventskog roka, a na istom fakultetu je i specijalizirala. Užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije završila je odbranivši rad: Značaj Helicobacter pylori gastritisa u nastanku ulkusne bolesti kod pacijenata na nesteroidnim anti-inflamatornim lijekovima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2005. godine radi kao specijalista interne medicine na Internoj klinici, Odjeljenje gastroenterohepatologije, KCCG, a od 2008. godine na istom odjeljenju radi kao uži specijalista-gastroenterohepatolog.

Kao konsultant je učestvovala u pisanju „National colorectal cancer prevention program“- projekat Svjetske banke za unapređenje sistema zdravstva u Crnoj Gori.

Boravila je u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za gastroenterologiju-Kliničko bolnički centar Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na edukaciji za intervencijski ultrazvuk. Boravila je u Hamburgu, na kursu „Medical expert training in endocapsule endoscopy“.

Član je brojnih ljekarskih udruženja (Društva ljekara Crne Gore, ESGE, EASL, WGO, UEG) i predsjednik je Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore.

Na Univerzitetu Crne Gore izabrana je u zvanje vanrednog profesora, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet u Podgorici. Dvadeset radova dr Smolović je objavljeno u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka. Tokom ovih godina aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima gastroenterohepatologa, a rezultate svog rada prezentovala je na oko 60 međunarodnih kongresa, simpozijuma i seminara i u više od 40 zemalja. Mentor je na dodiplomskom i postdiplomskom studiju za Internu medicinu.

Učestvovala je u pisanju priručnika za Neuroendokrine tumore gastrointestinalnog trakta i pankreasa; GIST-gastrointerstinalni stromalni tumori, rijetki tumori digestivnog trakta. Dijagnostika i liječenje: podsjetnik za izabrane ljekare, kao i za Upalne bolesti crijeva.

Autor je Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje uliceroznog kolitisa i Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje Helicobacter pylori infekcije, objavljenih 2019. godine u Biltenu ljekarske komore.

Ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore jedan je od organizatora EAGEN, Postgraduate Course.

Više godina organizovala je takođe ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore, Svjetski dan digestivnog zdravlja, WDHD.

Kroz kontinuiranu edukaciju prenosi rezultate naučnog rada u praksu ljekarima i farmaceutima u Crnoj Gori.

  19989