fbpx

S ponosom predstavljamo stručnjake koji ordiniraju u poliklinici Moj Lab

Kap. dr Ivana Hajduković Ćorac

Spec. interne medicine – kardiolog

Kap. dr Ivana Hajduković Ćorac rođena je u Bijelom Polju gdje je i završila osnovnu školu i gimnaziju Miloje Dobrašinović. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U činu je kapetana u Vojsci Crne Gore. Trenutno je zaposlena u Internom kabinetu koji je dio Kardiologije Vojnomedicinskog Centra u Podgorici.

Tokom studiranja volontirala je na Ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu. Na prvoj godini fakulteta bila je angažovana na izradi projekta – Mentalno zdravlje školske djece. Nakon završenog fakulteta započela je staž na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu koji je završila na Vojnomedicinskom Centru u Podgorici. Radila je kao ljekar u stanici Hitne medicinske pomoći i kućnog liječenja u Vojnomedicinskom centru. Nakon toga, radila je kao ljekar u Opštoj praksi Vojnomedicinskog Centra. Završava specijalistički staž iz oblasti interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nakon dvije godine rada u internom kabinetu Vojnomedicinskog Centra upućuje se na subspecijalističke studije iz oblasti kardiologije. Odbranila je rad uže specijalizacije. 

Spoljni je saradnik u svojstvu predavača na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu na predmetu – Osnove prve pomoći.

Završila je razvojni kurs za ISAF misije, kurs analize 24-časovnog Holter EKG, kao i osnovni kurs ehokardiografije Instituta za kardiovaskularne bolesti na Dedinju. 

Autor je i koautor više stručnih radova.

Pregled kod kap. dr Hajduković Ćorac možete zakazati na   19989.

  19989