fbpx

Vesna Ivančević

pedijatar

Biografija

Dr Ivančević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Specijalizirala je 2013. godine, na  Instututu za majku i dete,  Univerzitetska dječija klinika u Beogradu. Po zavrsetku obaveznog ljekarskog staža u trajanju od godinu dana u OB Bežanijska kosa, Beograd  i položenog državnog ispita, radila je  u bolnici  Maria Stopes International u Londonu, na poziciji asistenta u medicini.  

U Domu zdravlja Budva je ordinirala na odjeljenju opšte medicine i hitne medicinske pomoći. Na odjeljenju pedijatrije Doma zdravlja Budva, bila je  načelnik pedijatrijske službe od 2013. do 2018. godine. 

Opštinski je koordinator za imunizaciju u opštini Budva i zahvaljujući njoj realizovano je niz aktivnosti za dobrobit društva: preventivni pregledi od neonatnog do srednjoškolskog uzrasta djece, kurativni pregledi, imunizacija, praćenje rasta i razvoja, senzorna pedagogogija, savjetodavi posao u osnovnoj i srednjoj školi, savjetodavni rad u kancelariji za mlade, promocija zdravih stilova života i imunizacije, imunizacija protiv COVID infekcije, rad sa djecom i odraslima koji su COVID pozitivni… 

U poliklinici Primus Medicus Budva, ordinirala je od 2008. godine, na odjeljenjima pedijatrije i opšte medicine. 

Doktorka Ivančević je svoje znanje usavršavala na brojnim edukacijama, kao što su: edukacija  Senzorna integracija (Senzorna pedagogija, Senzorijum Beograd), edukacija škola Eho kukova (Odjeljenje radilogije  KCCG), Razvojna pedijatrija (Udruženje pedijatara Srbije i Unicef), međunarodni pedijatrijski kongresi,   

Pedijatrijski dani Tiršove klinike, edukacije od strane Unicefa Crna Gora i pedijatrijske sekcije Crne Gore. 

U njenim daljim planovima usavršavanja je edukacija terapijskog hranjenje djece, senzorna integracija i rad u odojačkom uzrastu SI- Baby. 

Doktorka Ivančević slovi za omiljenog porodičnog doktora u Budvi i okolini, brinula je o generacijama mališana, s punom pažnjom i visokom profesionalnom odgovornošću.