fbpx

Radiologija

Pacijentima je od sada dostupan skener jedinstven u okruženju – najpreciznija dijagnostika uz ultra nisku dozu zračenja.

U poliklinici Moj Lab, na novoj lokaciji u Podgorici (Donja Gorica, bivši Rainbow) dostupna je poslednja generacija Siememns magneta.

Izuzetan kvalitet snimka pacijenta garantuje tehnologija dovedena do savršenstva. Ovaj model aparata posjeduje nizak nivo šuma, što čini pregled prijatnijim. Posjeduje najnoviju verziju softvera – paketa za spektroskopiju i aplikaciju za smanjenje uticaja metalnih implantata na kvalitet snimka.

Snimanje se vrši po standardizovanim procedurama i definisanim periodima za snimanje za svaku regiju, čime se osigurava kvalitet snimka, a radiolozima omogućava detaljan uvid u svaki segment tijela.

Za sva dodatna pitanja i zakazivanje, pozovite kontakt centar na broj 19989.

Ko su vaši doktori?

Vuk Kadić Moj Lab
Vuk Kadić
radiolog
Srđa Ilić Moj Lab
Srđa Ilić
radiolog
sanja čejović
Sanja Čejović
radiolog
šaranović
Đorđije Šaranović
interventni radiolog
smilja rančić
Smilja Rančić
radiolog
dijana račeta mašić moj lab
Dijana Račeta Mašić
radiolog
dr.jpg
Lidija Ljubiša Maslovar
radiolog
dr.jpg
Valentina Vujović
radiolog

Riječ saradnika

NAJSAVREMENIJI CT SKENER OD SADA DOSTUPAN I U CRNOJ GORI

Pacijentima je od sada dostupan skener jedinstven u okruženju – najpreciznija dijagnostika uz ultra nisku dozu zračenja

Uređaj za kompjuterizovanu tomografiju Somatom Definition Edge vodećeg proizvođača medicinske opreme u svijetu (Siemens, Njemačka), koga karakteriše ultra niska doza zračenja za pacijenta uz nevjerovatnu brzinu rotacije od 0.28 sekundi) i 128 slajseva  u akviziciji pružaju uvid u najsitnije detalje ljudskog tijela imaju ključnu ulogu u dijagnostici  niza oboljenja u najranijoj fazi nastanka.  

Zahvaljujući brzini rotacije, ovaj uređaj minimizira potrebu za sedacijom i držanjem daha tokom pregleda, jer tehnologija najnovije generacije omogućava istovremenu akvizicija visokog i niskog energetskog spektra čime se dobija dodatna dijagnostička informacija bez povećanja doze zračenja za pacijenta.

Sa svojim izuzetnim  tehničkim i aplikativnim karakteristikama, ovaj skener predstavlja savršeno rješenje za brojne dijagnostičke dileme i nepoznanice u oblasti kardiologije, onkologije, radiologije i urgentne medicine.

Uz redukciju u količini zračenja za čak 85%, niz tehnoloških rješenja omogućava dijagnostički kvalitetne preglede kod pacijenata koji se do sada nisu mogli dijagnostikovati na ovaj način (gojazni pacijenti, pacijenti sa povišenim naslagama kalcijuma na koronarnim arterijama, pacijenti sa aritmijama ili ubrzanom srčanom frekvencom itd). 

Zbog svojih karakteristika ovaj skener može da snima sve pacijente koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu biti adekvatno pregledani na drugim skenerima.

Za COVID i post COVID pacijente u poliklinici Moj Lab snimanje pluća CT skenerom košta 80 eura.

SIEMENS RTG

Poliklinika Moj Lab, raspolaže sa trenutno najboljim ultrazvučnim aparatom na tržištu, SIEMENS ACUSOM SEQUOIA sa čak 9 sondi, koji je trenutno jedinstven u Crnoj Gori. Prvi put ovim UZ aparatom, sa posebno dizajniranom sondom se mogu pregledati i izrazito gojazni ljudi od preko 200 kg ,što je do sada bilo nezamislivo, za UZ aparata.

Pored toga ovaj UZ aparat ima i niz drugih mogućnosti koje su do sada ekskluzivno bile vezane samo za CT I MR aparate. U planu je, u toku 2021. godine, otvaranje najvećeg dijagnostičkog centra u Crnoj Gori koji će na jednom mjestu imati najnoviji digitalni mamograf, CT, MR i PET aparat, kao i salu za interventne radiološke procedure.

Daje snimak pluća, kostiju, nativni snimak abdomena i urotrakta, ali mogu se uraditi specijalizovani urološki i ginekološki pregledi kao što su ureterocistografija i histerosalpingografija (HSG).

Pozovite nas