fbpx

AKCIJA DO KRAJA AVGUSTA!

Osteoporoza je bolest koju karakteriše niska koštana masa i propadanje mikroarhitektonike kosti, što dovodi do lomova i prilikom uobičajenih aktivnosti, pri maloj traumi.
 
Najčešći lomovi se dešavaju na zglobu kuka, podlaktici i pršljenovima. Može biti primarna tj postmenopauzna i sekundarna kao posledica drugih oboljenja ili dugotrajne primjene određenih ljekova. Počinje bez simptoma i najčešće se otkrije tek kad se desi prelom neke kosti ili tokom pretraga koje pacijent radi zbog drugih bolesti. Zbog toga je nazivaju „tihi kradljivac kostiju“.
 
Poliklinika Moj Lab raspolaže sa najsavremenijim osteodenzitometrom, koji omogućava: procjene mineralne koštane gustine cijelog tijela, rizike nastanka fraktura, procjene deformiteta, vizualizacije deformiteta pršljenova ili kalcifikacije abdominalne aorte, analizu sastava tijela, procjenu mišićne i masne frakcije tijela, procente masti, analizu desetogodišnjeg rizika, analizu strukture kuka.
 
Za više informacija pozovite naš call centar 19989.

  19989