fbpx

Skener

MSCT Toraxa bez kontrasta
MSCT Glave bez kontrasta
MSCT Glave sa kontrastom
MSCT Lica i sinusa
MSCT Temporalne kosti
MSCT Temporomandibularnih zglobova
MSCT Glave i cervikalne kičme
MSCT 5 regija sa kontrastom
MSCT 4 regije sa kontrastom
MSCT 3 regije sa kontrastom
MSCT 2 regije sa kontrastom
MSCT kičme bez kontrasta I regija
MSCT kičme bez kontrasta II regije
MSCT kičme bez kontrasta III regije
MSCT kukova bez kontrasta
MSCT zgloba bez kontrasta
MSCT podkoljenice bez kontrasta
MSCT male karlice
MSCT orbite očiju bez kontrasta
MSCT glave i vrata bez kontrasta
MSCT vrata i grudnog koša bez kontrasta
MSCT abdomena i male karlice bez kontrasta
MSCT koljena bez kontrasta
MSCT stopala bez kontrasta
MSCT glave i grudnog koša bez kontrasta
MSCT vratne kičme bez kontrasta
MSCT angiografija glave
MSCT angiografija vrata
MSCT angiografija abdominalne aorte
MSCT angiografija stopala
MSCT angiografija ruku
MSCT angiografija glave i vrata
MSCT angiografija grudnog koša
MSCT angiografija abdomena
MSCT angiografija male karlice
MSCT angiografija donjih ekstremiteta
MSCT koronarografija
MSCT kalcijum skor (Ca score)
MSCT pulmografija
MSCT enterografija
MSCT abdomena
MSCT urografija
MSCT Torakoabdominalna aorta (kompletna aorta)
MSCT – Kontrast
MSCT Grudnog koša bez kontasta -Covid i post Covid
MSCT Grudnog koša sa kontrastom
MSCT gornjih ekstremiteta bez kontrasta
MSCT donjih ekstremiteta bez kontrasta
MSCT urotrakta bez kontrasta
MSCT gastrografija
MSCT vrata (mekih tkiva)

Terapija

Aplikacija intramuskularne/intravenske/subkutane injekcije
Aplikacija infuzije bez antibiotika
Aplikacija infuzije sa antibiotikom
Inhalaciona terapija
Kućna posjeta

Interna medicina i pulmologija

Prvi pregled interniste
Kontrolni pregled interniste
Pregled interniste za intervencije u opštoj anesteziji/analognoj sedaciji
Prvi pregled pulmologa
Kontrolni pregled pulmologa
Spirometrija
Bodipletizmografija
Difuzija gasova
BDT test

Pneumoftiziologija

Prvi pregled pneumoftiziologa
Kontrolni pregled pneumoftiziologa

Infektologija

Prvi pregled infektologa
Kontrolni pregled infektologa

Endokrinologija

Prvi pregled endokrinologa
Kontrolni pregled endokrinologa
Pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlijezde

Ginekologija i IVF

Konsultativni pregled
Prvi pregled ginekologa
Kontrolni pregled ginekologa
Ginekološko akušerski ultrazvučni pregled
Kontrolni ginekološko akušerski ultrazvučni pregled
Ginekološko-akušerski pregled sa ginekološko-akušerskim ultrazvučnim pregledom
Otvaranje istorije bolesti za IVF
Papanikolau test – PAPA
Kolposkopija
Uklanjanje kondiloma I regija
Uklanjanje kondiloma II regije
Uklanjanje kondiloma III regija
Uklanjanje kondiloma IV regija
Ekspertski ultrazvučni pregled
Konsultacija ginekologa sa odrađenim nalazima
Ginekološki preventivni pregled
Polipektomija sa kiretažom grlića; u lokalu
Polipektomija
Eksplorativna kiretaža sa biopsijom
Frakciona eksplorativna kiretaža
Biopsija grlića
Biopsija grlića sa kiretažom cervikalnog kanala
Stavljanje spirale
Uklanjanje spirale
Loop ekcizija
Eksplorativna kiretaža
Folikulometrija
IUI – laboratorija
Spermogram
IUI komplet
IVF/ICSI
Freezing sjemena do 2 godine (zamrzavanje)
ASPIRACIJA – spontani ciklus; bez dobijene jajne ćelije
Freezing embriona 2 godine (zamrzavanje)
Punkcija testisa
Kratkotrajna opšta anestezija
Prvi razgovor psihologa; par IVF
Individualni razgovor psihologa
Kultivacija do blastociste
Analiza retrogradne ejakulacije
Analiza punkcije testisa
Embrioglue medium
I Segmentirani ciklus
II Segmentirani ciklus
Spontani ciklus ICSI
ETF sa folikulometrijama
ETF segmentirani sa folikulometrijama
Zamrzavanje sjemena za vrijeme IVF postupka
Aspiracija stimulisani ciklus bez dobijene jajne ćelije

Kardiologija

Prvi pregled kardiologa
Kontrolni pregled kardiologa
Ultrazvučni pregled srca
Pregled kardiologa sa ultrazvukom srca
Holter EKG
Holter krvnog pritiska
Ergospirometrija
Ergometrija (test fizičkog opterećenja)
Stres EHO test
Farmakološki (dobutaminski) stres EHO test

Grudna hirurgija

Pregled grudnog hirurga
Punkcija cističnih promjena na dojci
Pleuralna punkcija – torakocenteza

Gastroenterologija

Prvi pregled gastroenterohepatologa
Kontrolni pregled gastroenterohepatologa
Gastroskopija
Kolonoskopija
Uzimanje prvog bioptata u toku pregleda
Uzimanje ostalih bioptata u toku istog pregleda
Anestezija
Polipektomija

Hematologija

Prvi pregled hematologa
Kontrolni pregled hematologa

RTG

Konsultativni pregled radiologa (MSCT/NMR jedna regija)
Konsultativni pregled radiologa (opis mamografije)
Konsultacija profesora radiologije
Rentgen glave
Rentgen Sella Turcike
Rentgen pluca i srca
Rentgen pluca sa profilom
Rentgen hemitoraksa
Rentgen cervikalnog dela vrata
Rentgen torakalnog dela kicme
Rentgen lumbalnog dela kicme i sakruma
Rentgen kičmenog stuba
Rentgen atlantookcipitalnog zgloba
Rentgen sinusa
Rentgen mastoida
Rentgen nosne kosti
Rentgen piramida
Rentgen temporomandibularnog zgloba
Rentgen ramena
Rentgen ramena sa profilom
Rentgen lakta
Rentgen nadlaktice
Rentgen podlatkice
Rentgen obe podlaktice
Rentgen rucnog zgloba
Rentgen oba rucna zgloba
Rentgen šake
Rentgen obe šake
Rentgen prstiju
Rentgen abdomena
Rentgen urotrakta – nativni snimak
Rentgen karlice
Rentgen trticne kosti
Rentgen sakrokokcigealne regije
Rentgen sakroilijacnih zglobova
Rentgen kuka
Rentgen koljena
Rentgen oba kolena u oba pravca
Rentgenski aksijalni snimak kolena
Rentgen natkoljenice
Rentgen potkoljenice
Rentgen obe potkolenice
Rentgen skocnog zgloba
Rentgen stopala
Rentgen oba stopala u dva pravca
Rentgen pete u oba pravca
Rentgen snimak baze lobanje po Touwn-u

Urologija

Prvi pregled urologa
Kontrolni pregled urologa
Pregled urologa sa urološkim ultrazvukom

Dermatovenerologija

Prvi pregled dermatovenerologa
Kontrolni pregled dermatovenerologa

Reumatologija

Prvi pregled reumatologa
Kontrolni pregled reumatologa
Osteodenzitometrija (DXA skener)
Snimanje osteodenzitometrom (DXA skenerom)
Snimanje osteodenzitometrom sa pregledom reumatologa ili endokrinologa

Ultrazvučna dijagnostika

Perkutana biopsija jetre; pod kontrolom ultrazvuka
Materijal za perkutanu biopsiju jetre
Doppler scan krvnih sudova vrata
Doppler scan krvnih sudova gornjih ekstremiteta
Doppler scan krvnih sudova donjih ekstremiteta
Doppler scan krvnih sudova abdomena
Ultrazvučni pregled sinusa
Ultrazvučni pregled štitaste žlijezde-vrata
Ultrazvučni pregled plućnih baza
Ultrazvučni pregled dojki
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled testisa
Ultrazvučni pregled mekih i koštanih tkiva
Ultrazvučni pregled periferija ( aksile i prepone)
Ultrazvučni pregled CNS a kod novorodjenčeta
Ultrazvučni pregled kukova kod djece