fbpx

Hematološke analize

K-Krvna slika
K-Eritociti
K-Retikulociti
K-Leukociti
K-Trombociti
K-Trombociti komora
K-Trombocitina citratu
K-Osmotak rezistencija eritrocita
K-Sedimentacija
K-Krvna grupa

Koagulacija

Protrombinsko vrijeme
INR
aPTT
Trombinsko vrijeme
Fibrinogen
D-dimer
Antitrobin III
Protein C (akt)
Protein S (akt)
APCR (rezistencija na aktivni protein C)
Faktor V
Faktor VIII
Faktor XIII
LA
LA 1 screen
LA 2 confirm
LA1/LA2
LMW Heparin (anti Xa aktivnost)
Vrijeme krvarenja
Vrijem koagulacije

Lipidni status

S-Hol
S-Trg
S-HDL-h
S-LDL-h

Metabolizam gvožđa

S-TIBC
S-UIBC
S-Transferin
S-Feritin
S-Fe

Screening urina na PAS

U-Kokain
U-Amfetamin
U-Metamfetamin
U-Kanabinoidi
U-Metadon
U-Ekstazi
U-Opijati
U-Barbiturati
U-Benzodiazepin
U-TCA
U-Panel 5 PAS
U-Panel 10 PAS

Patohistiologija

PAPA TEST
Citološki pregled – razmaz
Spermogram
Endoskopska biopsija 1 uzorak (jednjak, želudac, duodenum, tanko i debelo crijevo)
Endoskopska biopsija (svaki sledeći uzorak)
Bronhoskopska biopsija
Iglena biopsija (jetra, pluća, bubreg)
Iglena biopsija prostata
Iglena biopsija prostate više uzoraka
TRUS prostate
Pregled tumora mokraćne bešike
Kiretaža
Frakciona kiretaža dva uzorka
Biopsija grlića materice
Biopsija grlića materice i kiretaža
Biopsija grlića materice i frakciona kiretaža ukupno tri uzorka
Pregled LOOP ekscizije
Pregled konizata
Pregled konizata sa kiretažom
Pregled polipa grlića
Biopsija vulve
Biopsija tumora kože
Biopsija tumora kože svaki sledeći uzorak
Biopsija limfnog čvora
Iglena biopsija dojke sa određivanjem steroidnih receptora, Her2 i Ki67
Klinoidna biopsija dojke sa određivanjem steroidnih receptora, Her2 i Ki67
Iglena biopsija dojke bez imunohistohemije
Klinoidna biopsija dojke bez imunohistohemije
Pregled odstranjene dojke
Pregled odstranjene dojke sa sa određivanjem steroidnih receptora, Her2 i Ki67
Pregled odstranjene dojke sa aksilarnim limfnim čvorovima
Biopsija štitne žlijezde
Biopsija medijastinuma
Biopsija pleure
Biopsija jetre
Biopsija testisa
Obostrana biopsija testisa
Pregled orhiektomije
Pregled uterusa
Pregled uterusa sa adneksama
Pregled jajnika
Pregled odstranjenog mioma
Pregled nefrektomije
Pregled prostaktetomije
Pregled tumora pluća
Pregled tumora mozga
Pregled potkožnog tumora
Biopsija larinksa
Biopsija usne duplje
Ph radikalne operacije
Ostale biopsije
Ex tempore biopsija
Imunohistohemijska analiza po jednom antitijelu
Imunohistohemijska analiza 5 do 10 antitijela
Imunohistohemijska analiza više od 10 antitijela
Revizija biopsije

Biohemija urina

U-Albumin
U-Proteini
U-Kreatinin
U-Urea
U-Mokraćna kisjelina
U-Kalcijum
U-Fosfati
U-Magnezijum
U-Natrijum
U-Kalijum
U-Osmolalitet
U-Amilaza
dU-Albumin
dU-Proteini
Kreatin klirens
Urea klirens

Mikrobiologija

RSV, Adenovirus (imunohromatografija)
Bris nosa na bakterije
Bris nosa na glivice
Streptococcus Pyogenes Ag (imunohromatografija)
Bris grla na bakterije
Bris grla na gljivice
Bris jezika na bakterije
Bris jezika na gljivice
Bris usne duplje na bakterije
Bris usne duplje na gljivice
Sputum na bakterije
Sputum na gljivice
Bris uva na bakterije
Bris uva na gljivice
Bris oka na bakterije
Bris oka na gljivice
Bris kože na bakterije
Bris kože na gljivice
Bris rane na bakterije
Bris rane na gljivice
Bris glansa na bakterije
Bris glansa na gljivice
Bris uretre na bakterije
Bris uretre na gljivice
Bris vulve na bakterije
Bris vulve na gljivice
Bris vagine na bakterije
Bris vagine na gljivice
Cervikalni bris na bakterije
Cervikalni bris na gljivice
Bris na Trichomonas vaginalis
Aminski test
Vaginalni stepen
Neisseria gonorrhoeae (kultura)
Neisseria gonorrhoeae (direktni preparat)
Neisseria gonorrhoeae (imunohromatografija)
Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum (kultura sa antibiogramom)
Chlamydia trachomatis (imnohromatografija)
Chlamydia trachomatis (direktni preparat)
Strugotina kože
Dermatophiti (mikoloska kultura)
Dermatomikoze (nokti,dlaka,koza ) NMP
Demodex (mikroskopski preparat)
Stolica na parazite
Stolica na protozoe
Stolica na gljivice
Rota/Adeno virus (imunohromatografija)
Clostridium difficile Toxin A/B (imunohromatografija)
Helicobacter pylori Ag (imunohromatografija)
E. coli O157 (imunohromatografija)
Helicobacter pylori Ag (imunohromatografija)
Bris čmara na bakterije
Bris čmara na gljivice
Perianalni otisak
Koprokultura (Salmonela spp, Shigela spp, E. coli O157, Campylobacter spp)
Campylobacter spp
Hemokultura
Urinokultura
Spermokultura
Punktat (bakterije)
Protozoe test (Giardia,Cryptosporidium) (imunohromatografija)
Enterovirus (imunohromatografija)
Influenza A/B (imunohromatografija)
TBC (imunohromatografija)
Monostikon test

Genetske analize

BRCA1/BRCA2
Kolorektalni panel
Mijelodisplazija/Leukemija panel
Želudac panel
Prostata panel
Pankreas panel
Renalni panel
Koža panel
Melanom panel
Paragangliom-feohromacitom panel
Paratireoidna panel
Tiroidna panel
Pankarcinom panel
Talasemija
B hemoglobinopatije
Cistična fibroza
Duchenne mišićna distrofija
Fragilni X hromozom
Spinalna mišićna distrofija
Panel na 19 naslednih bolesti-jedan partner
Panel na 19 naslednih bolesti-oba partnera
Sveobuhvatni panel naslednih bolesti-jedan partner
Sveobuhvatni panel naslednih bolesti-oba partnera

Endokrinološki markeri

TSH
S-T3
S-T4
T3
T4
TgAt
TPOAt
TSH-R At
Tireoglobulin
Kalcitonin
PTH III generacije
ACTH
Kortizol
Kortizol 17h
Kortizol u urinu
FSH
LH
Prolaktin
Makroprlaktin
Estradiol
Progesteron
17 OH Progesteron
Testosteron
Slobodni testosteron
Biodostupni testosteron
DHEAS
SHBG
Androstenedion
AMH
Inhibin B
Insulin
C-peptid
C-peptid u urinu
IgF1
Vitamin D
Beta cross laps
Osteokalcin

Serologija

Anti Toxoplasma IgM
Anti Toxoplasma IgG
Anti Rubella IgM
Anti Rubella IgG
Cytomegalo virus IgM
Cytomegalo virus IgG
HSV 1 IgM
HSV 1 IgG
HSV 2 IgM
HSV 2 IgG
HIV 1+2 ( Ag/At)
HBSAg
Anti HAV IgM
Anti HCV
EBV VCA IgM
EBV VCA IgG
Anti Adenovirus IgM
Anti Adenovirus IgG
Anti Coxackie IgM
Anti Coxackie IgG
Sars-Cov-2 IgM (brzi test)
Sars-Cov-2 IgG (brzi test)
Sars-Cov-2 IgM (Elisa/Elfa/Clia)
Sars-Cov-2 IgG – Spike (Elisa/Elfa/Clia)
Anti Parvovirus B19 IgM
Anti Parvovirus B19 IgG
Anti Borrelia burgdorferi IgM
Anti Borrelia burgdorferi IgG
Anti Chlamydia pneumoniae IgM
Anti Chlamydia pneumoniae IgG
Anti Helicobacter pylori IgA
Anti Mycoplasma pneumoniae IgA
Anti Yersinia IgA
Anti Yersinia IgG
Anti Treponema pallidum At
VDRL (flokulacioni test)
Anti Echinococcus IgG

Biohemijske analize

Glukoza
HbA1c
S-Urea
S-Kreatinin (GFR)
S-Mokraćna kisjelina
S- Proteini
S-Albumin
S-Bilirubin ukupni
S- Bilirubin direktni
S- Osmolalnost
S-CRP
S-Prokalcitonin
S-Interleukin 6
S-Valproična kisjelina
S-AST
S-ALT
S-Alkalna fosfataza (ALP)
S-GGT
S-LDH
S-Amilaza
S-Pankreasna amilaza
S-Lipaza
S-Holinesteraza
S-CK
S-CKMB akt
S-Na
S-K
S-Cl
S-Ca
S-Ca jonizovani
S- Fosfati
S- Magnezijum

Specifični proteini

IgG
IgA
IgM
IgE
C3
C4
Ceruloplazmin
Reuma faktor
Waller-rose
ASTO
ANA Detect
Anti ENA
Anti-C1q At
Anti-CCP At (hs)
Anti-dsDNA At (screen)
Anti-dsDNA IgG
Anti-dsDNA IgM
Anti-Scl-70 At
Anti-Sm At
Anti-SS-A At
Anti-SS-B At
Anti-beta-2-glik I IgG
Anti-beta-2-glik I IgM
Anti-kardiolipinska IgG
Anti-kardiolipinska IgM
Anti-fosfolipidna IgG (screen)
Anti-fosfolipidna IgM (screen)
ANCA screen (hs)
Anti-MPO At (pANCA)
Anti-PR3 At (cANCA)
At na glomerularnu bazalnu membranu
Anti-AMA-M2 At
Anti-gliadinska IgA
Anti-gliadinska IgG
Anti-H+/K+-ATPaza
Anti-tkivna transglutaminaza IgA
Anti-tkivna transglutaminaza IgG
Krioglobulini
Anti-Insulinska IgG

Specifični markeri

hs Troponin T
NT-ProBNP
Vitamin B12 (aktivni)
Folati u serumu
Homocistein
Double test
Tripl test
Anti RNP/Sm

Sars-Cov-2 antigen test (brzi test)

Okultno krvarenje
Kalprotektin

Test na intoleranciju hrane (56)

Tumorski markeri

AFP
CEA
CA15-3
CA 19-9
CA 125
HE4
Roma index
Ca 72-4
PSA, ukupni
PSA, slobodni
NSE
Cyfra 21-1

SCC
S-100
Hromogranin A

Molekularna dijagnostika

Mutacija gena Faktor V Leiden
Mutacija gena MTHFR (A1298C)
Mutacija gena MTHFR (C677T)
Mutacija gena Faktor II (protrombin)
Mutacija gena PAI-1 4G/5G
Mutacija gena PAI-1 844

Thrombofilija mutacije – panel
Faktor II
Faktor V Leiden
MTHFR A1298C
MTHFR C677T

Influenca A, B, C
SARS-Cov2 (RT-PCR)

STD Panel – obuhvata:
Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Neisseria gonorhea
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum
Chlamydia trachomatis

M. hominis, M. Genitalium Panel
Ureaplasma urealyticum Panel


HPV genotipizacija
(visokog rizika (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)

Prenatalna dijagnostika

Usluga vađenja krvi za prenatalnu
Nifty plus
Nifty twins
Veracity basic
Veracity plus
Veracity premium
Veragene

Inhalatorni panel (IgE na 20 alergena)

t3 Breza
t2 Siva jova
t4 Ljeska
t7 Hrast
g6 Mačiji rep
g12 Raž
w6 Divlji pelin
w9 Bokvica
d1 Evropska grinja
d2 Američke grinje
e2/e5 Epitel psa
e1 Epitel mačke
e3 Epitel konja
e6 Epitel zamorčeta
e84 Epitel hrčka
e82 Epitel zeca
m3 Aspergilus fumigatus
m2 Cladosporium herbarum
m1 Penicillium notatum
m6 Alternaria tenuis

Inhalatorni panel (IgE na 30 alergena)

Polen čempresa
Polen lješnika (ljeske)
Polen jasena
Polen hrasta
Polen masline
Polen jove
Polen raži
Polen ovsa
Polen livadarke
Polen mačijeg repa
Polen pšenice
Polen ježevice
Polen zubače
Polen bokvice
Polen lobode
Polen vrijeska
Polen ambrozije
Polen divljeg pelina
Epitel psa
Epitel mačke
Epitel konja
Buđ – Alternaria alternata
Plijesan – Aspergillus fumigatus
Kandida – Candida albicans
Grinje – Blomia tropicalis
Grinje kućne prašine – D. Pteronyssinus
Grinje kućne prašine – D. Farinae
Lateks
Bubašvaba
CCD

Nutritivni panel (IgE na 20 alergena)

t3 Breza
t2 Siva jova
t4 Ljeska
t7 Hrast
g6 Mačiji rep
g12 Raž
w6 Divlji pelin
w9 Bokvica
d1 Evropska grinja
d2 Američke grinje
e2/e5 Epitel psa
e1 Epitel mačke
e3 Epitel konja
e6 Epitel zamorčeta
e84 Epitel hrčka
e82 Epitel zeca
m3 Aspergilus fumigatus
m2 Cladosporium herbarum
m1 Penicillium notatum
m6 Alternaria tenuis

Nutritivni panel (IgE na 30 alergena)

Mlijeko
Alfa-laktalbumin
Beta-laktglobulin
Kazein
Bjelance jajeta
Žumance jajeta
Sjeme suncokreta
Soja
Lješnik
Kikiriki
Grašak
Tofu
Paradajz
Crni luk
Mješavina trave (peršun, mirođija, komorač)
Kari
Mješavina ribe (bakalar, tuna losos)
Mješavina morskih plodova (rak, škamipi, ostriga)
Jagoda
Banane
Višnja
Jabuka
Citrusno voće (limun, limeta, narandža mandarina)
Kivi
Grožđe
Breskva
Kako/čokolada
Ovas/zob
Pšenično brašno
CCD

Pedijatrijski panel (IgE na 30 alergena)

Mješavina 6 trava
Breza
Divlji pelin
Grinje kućne prašine – D.pteronyssinus
Grinje kućne prašine – D.farinae
Epitel psa
Epitel mačke
Epitel konja
Plijesan – Cladosporium herbarum
Buđ – Alternaria alternata
Plijesan – Aspergillus fumigatus
Bjelance jajeta
Žumance jajeta
Kravlje mlijeko
α-Laktalbumin
β-Laktoglobulin
Kazein
Goveđi serum albumin
Bakalar
Mješavina brašna
Pirinač
Soja
Kikiriki
Lješnik
Šargarepa
Krompir
Jabuka
Kakao (čokolada)
Piletina
CCD

Ostale analize

Eritropoetin
Nutrigenomika
Slobodni kapa lanci serum
Slobodni kapa lanci urin
Slobodni lambda lanci serum
Slobodni lambda lanci urin
B2 mikroglobulin
Pregled tumora dojke
Prateći troškovi
3-metoksitiramin u urinu
ACE likvor
Acetilholin receptorska antitijela
Aelergeni
Alfa 1 antitripsin deficijencija
Analiza fecesa na indigestiju
Anti MOG antitijela
Anti-GAD
Anti-IA2
Antitijela na različite proteine
Aquaporin IgA antitijela
Aquaporin IgG antitijela
Aquaporin IgM antitijela
Beta-D-Glucan
BK virus PCR
C1q eteraza inhibitor – aktivnost
C1q esteraza inhibitro – konc.
CIC – cirkulišući imuni kompleksi
Cink
Citrati u urinu
Diamino oksidaza
Dopamin
Žučne kisjeline
Elektroforeza proteina
Antiovarijalna antitijela (AOA)

Endomizijalna IgA antitijela
Endomizijalna IgG antitijela
Herpes 6
Hitotriozidaza
HLA tipizacija jednog alela
HLA-B 27
Hrom
ICA antitijela
IgG potklase(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
Imunofiksacija proteina
Infliximab
Infliximab – antitjela
Intolerancija na laktozu, PCR test
JAK2-egzon12 mutacija
JAK2-V617F mutacija
Jod
Kariotip
Kataholamini u urinu
Koenzim Q10
Laktati
Lamictal (Lamotrigine)
Levitiracetam (KEPPRA)
Litijum
Liver panel
Malaria antitijela
Tacrolimus
Borrelia IgM, imunoblot
Borrelia IgG, imunoblot
PMP22-MLPA
Antispermatozoidna antitijela (ASA) IgM
Antispermatozoidna antitijela (ASA) IgG
Antispermatozoidna antitijela (ASA) IgA

Melatonin
Metanefrini u urinu
Mikrodelicija na Y hromozomu
Muskarin receptorska antitijela
Anti neuralna antitijela – likvor
Anti neuralna antitijela – serum
Adalimumab (HUMIRA)
Adalimumab antitijela (HUMIRA)
Oksalati u urinu
Pankreasna elastaza u stolici
Pirilynx D
Selen
Serotonin u urinu
Serumski amiloid A
Triptaza
Vitamin K
Vitamini
VMA
5-HIAA
Troponema pallidum IgM(blot)
Brucella IgM
Brucella IgG
Cistatin C
Imunofiksacija proteina urina
B2 mikroglobulin urin
Elektroforeza proteina urina
Ca 50
Anti anexin
Everolimus
ASCA IgA
ASCA IgM
ASCA IgG
ASMA
Kortizol (saliva)
Spinalna mišićna distrofija
Digoxin