fbpx

Bolesti organa za disanje i njihova precizna dijagnostika

Plućne bolesti, počevši od hronično obstruktivne bolesti pluća (HOBP) i astme kao najčešće spominjanih, do infarkta pluća,  predstavljaju veoma česta i raznovrsna  oboljenja koja nastaju interakcijom uslova  života, navika i  genetskog nasleđivanja. 

Posljednih godinu dana svijet je zaokupljen odbranom od pošasti nastale pandemijom  COVID 19. Liječenje oboljelog je izazovno, zbog cpecifičnosti  dijagnostike i  terapije,  a tok bolesti je nepredvidiv.  COVID 19  i post COVID 19 pacijenti sa pridruženim opstruktivnim bolestima pluća su poseban izazov. Specijalista pneumoftiziolog I sub specijalista pulmolog  su prave adrese za oboljenja vezana za ovaj vitalni organ.  

Ispitivanje disajne funkcije je preduslov kompletne dijagnostike. Spirometrija je jedna od najvažnijih metoda za razrešenje dijagnostičkih dilema. Ona je “zlatni standard” za dijagnostiku svih opstruktivnih oboljenja kao I stepena oštećenja plućnog parenhima,kao I procjene efekata terapije. 

U Moj Lab poliklInici, pacijentima je na raspolaganju spirometru Jaeger IM PRO Vyntus, poslednje generacije, koji daje veoma precizne rezultate ispitivanja. 

“Spirometrija je veoma jednostavan i bezbolan dijagnostički metod. U testu se mjeri ukupan udah i izdah pacijenta  i koliko vazduha može da izdahne u prvoj sekundi testa. Na osnovu izmjerenih parametara koji se upoređuju sa referentnim vrijednostima koje kompjuterski program posebno izračunava za svakog pacijenta zasebno, možemo da odredimo da li postoji eventualno smanjenje vazdušnog prostora u plućima ili eventualna opstrukcija disajnih puteva na svim nivoima bronhalnog stabla : velikih, srednjih i posebno malih disajnih puteva  kao što je slučaj kod  astme, hronične opstruktivne bolesti. 

Spirometar  Jaeger IM PRO Vyntus omogućava praćenje pogoršanja bolesti, efikasnosti terapije, koje možemo pratiti  po svim parametrima (volumenima I kapacitetima)” 

Načelnica pulmologije u poliklninici Moj Lab dr sc. med. Nena Milačić, internista pulmolog obavlja internističke i kompletne pulmološke fizikalne preglede,  bavi se kompletnom funkcionalnom dijagnostikom pluća kojoj pripadaju: spirometrija sa bronhoprovokacijom, difuzija, bodipletizmografija… 

  19989