fbpx

Decenije iskustva i najsavremeniji pristup liječenju teških i rijetkih plućnih bolesti  – regionalni stučnjak prof.dr Violeta Mihailović Vučinić

Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić je specijalista interne medicine, uži specijalista pulmologije i istaknuti stručnjak u oblasti sistemske sarkoidoze u regionu. Doktor je medicinskih nauka iz oblasti pulmologije, a njeno radno iskustvo sa pulmološkim bolesnicima dugo je četiri decenije. Domen rada dr Mihailović Vučinić je cjelokupna pulmologija, sa detaljnom obradom pulmoloških bolesnika.

Posebno je fokusirana na intersticijske bolesti pluća, granulomatozna oboljenja pluća kao i bolesti pluća koje se kategorizuju kao rijetke. Dugi niz godina se bavila dijagnostikom i liječenjem bolesnika sa tuberkulozom. Uvela je testove za latentnu tuberkulozu (Quantiferon TB GOLD) u Klinički centar Srbije. Bila je redovna profesorka na Katedri Interne medicine, Medicinskog fakulteta u Beogradu,i šefica nastavne baze Pulmologija pri Katedri interne medicine. Oblasti naučnog rada i istraživanja dr Mihailović Vučinić su interna medicina, pulmologija, sarkoidoza, plućne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticija.

Bila je načelnica odjeljenja za sarkoidozu i druge granulomatoze i direktorica Klinike za pulmologiju u KCS-u. Radila je u COVID režimu bolnice sa više od 3500 pacijenata.

Bila je glavna istraživačica u kliničkim studijama iz oblasti onkologije, idiopatske plućne fibroze, pneumonije i genotipizacije. Objavila je 3 knjige iz svoje naučne oblasti, mnoga poglavlja u stručnim knjigama, kao i veliki broj stručnih radova.

Prof. dr Mihailović Vučinić će boraviti u Poliklinici Moj Lab 25. i 26. novembra, pregled zakažite na 19989.

  19989