fbpx

Dijagnostika koja pomjera granice

Poliklinika Moj Lab je od sada bogatija za vrsne stručnjake iz svoje oblasti koji će uz pomoć uređaja jedinstvenih kod nas kao što je DXA, omogućiti pacijentima najkraći put do dijagnoze i najjasniji uvid u tok svog oboljenja.

Dr Hatidža Divanović, specijalista reumatolog

Prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti reumatologije u Crnoj Gori

Rođena je u Zvorniku, (BiH), gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz urgentne medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu je odbranila pred Katedrom za reumatologiju VMA 1997. Doktorsku disertaciju pred istom katedrom januara 2004. i tako postala prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti reumatologije u Crnoj Gori. Još uvijek je jedina žena koja je odbranila doktorsku tezu iz reumatologije kod nas.

Subspecijalističku tezu iz oblasti reumatologije završila je 2012. na Katedri za reumatologiju VMA.

Od februara 2013. radi u KCCG, u reumatološkoj ambulanti. Poslednje 4 godine radi i u Barskoj bolnici za reumatološke pacijente iz Bara, Ulcinja i Budve.

Član je udruženja reumatologa Srbije, Crne Gore, kao i EULARA (Evropskog udruženja reumatologa).

Dr Divanović je u proceduri dobijanja  Certifikata MEDIMAPS iz Francuske, čiji je softver na HOLOGIC A aparatu, koji posjeduje Moj Lab. To je prvi Certifikat za Balkan posle urađenih 250DXA-I. Zahvaljujući njenoj stručnosti i najsavremenijem DXA aparatu, pacijenti koji se suočavaju sa reumatskim bolestima, kao šta je osteoporoza, u poliklinici Moj Lab će imati dijagnostiku, kontrolu i praćenje toka bolesti na nivou najsavremenijih medicinskih centara u regionu. 

Zadovoljstvo je raditi na najsavremenijoj aparaturi i najnovijim protokolima u regionu, koje posjeduje Moj Lab. Sa najmanje zračenja dobijete BMD, FRAX INDEX I TBS SCORE na zadovoljstvo pacijenta i ljekara koji ga prati.“ – Dr Hatidža Divanović, specijalista interne medicine subspecijalista  reumatolog

Dr Elzana Čikić internista endokrinolog

Dr Elzana Čikić godinama slovi za stručnjaka u svojoj oblasti, koji s razlogom zavrjeđuje povjerenje svojih pacijenata

Odličnim ocjenama završila je medicinski fakultet u Sarajevu, potom specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije na medicinskom fakultetu u Beogradu. Ordinirala je u Opštoj bolnici u Pljevljima, na poziciji načelnika Internog odjeljenja, zatim u bolnici u Bijelom Polju, a sada je u Kliničkom centru Crne Gore. Član je ESE, EASD, MUMIE, Srpskog tiroidnog društva i autor i koautor brojnih radova iz oblasti interne medicine i endokrinologije.

Poliklinika Moj Lab raspolaže najsavremenijim osteodenzitometrom DXA HORIZON A, Hologic INC, sa svim opcijama koje pruža ova tehnologija. Posjeduje sve napredne alate za optimalnu procjenu koštane čvrstine i rizika od fraktura. Trenutno je jedino ovim aparatom u Crnoj Gori moguća procjena TBS. Novina koju donosi HORIZON je mogućnost Snimanja jednom energijom (SE femur exam) koja predstavlja neprocjenjivu pomoć u procjeni primjene i promjene terapijskih režima.

Za mene kao ljekara, predstavlja profesionalnu satisfakciju to što će moje znanje i iskustvo potpomognuto tehnologijom najnovije generacije, omogućiti našim pacijentima dijagnostiku i kontrolu bolesti po ugledu na najsavremnije evropske medicinske centre.“ Dr Elzana Čikić  specijalista interne medicine subspecijalista endokrinolog

Dr Olivera Bošković, internista endokrinolog

Bogato iskustvo i poznavanja najsavremenijih znanja iz oblasti endokrinologije

Nakon završene gimnazije u Podgorici, obrazovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije je završila u istoj ustanovi.

U dva navrata je išla na edukaciju iz oblasti Dijabetologije Steno Diabetes Center u Kopenhagenu, a u tri navrata se edukovala u oblasti Neuroendokrini tumori, dijagnostika i liječenje na Akademiska Sjukhuset, Uppsala University Hospital, dok se na Zlatiboru na Institutu za bolesti štitaste žlijezde edukovala iz oblasti Tireologije. Predsjednica je Udruženja endokrinologa Crne Gore. Članica je brojnih udruženja: Evropskog udruženja endokrinologa, ECAS-a koji ima za cilj da podigne profil evropske endokrinologije kroz veću saradnju između Evropskog društva za endokrinologiju i nacionalnih endokrinih društava u Evropi, EASD, ETA, ADA, ATE, ENETS i Editorial Board-a naučnog časopisa “The Endocrine Oncology and Metabolism”.

Zaposlena je u KCCG na mjestu načelnice Intezivne jedinice interne klinike. Svakodnevno radi sa pacijentima oboljelim od dijabetesa, bolestima štitaste žlijezde, paratireoidnih žlijezda, neuroendokrinim tumorima, endokrinim tumorima. Takođe, svakodnevni radi u oblastima reproduktivne endokrinologije i zdravlja, osteoporoze, poremećaji metabolizma, lipidologija. Ima iskustvo u radu na osteodenzitometriji (DXA scan).

„Raduje me što sam dio tima poliklinike Moj Lab, kao i to što ću raditi u jednom izuzetno prijatnom ambijentu, sa savremenom opremom i naprednim tehnologijama. Veoma dobri uslovi da se našim pacijentima omogući prevencija, dijagnostika i liječenje bolesti endokrinog sistema i metabolizma je razlog da osjećam dodatni entuzijazam.” – Dr Olivera Bošković, specijalista interne medicine subspecijalista endokrinolog

Dr Rifat Međedović specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

Osim internističkih i reumatoloških pregleda, posjeduje bogato iskustvo u  samostalnom radu osteodenzitometrije, ekspertskog ultrazvuka i kapilaroskopije

Dr Rifat Međedović ordinira na Odjeljenju za reumatologiju Kliničkog centra. VD je direktor Poliklinike KCCG, specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije, uža oblast ekspertski dijagnostički i terapijski ultrazvuk oboljenja mišićno-koštanog sistema. Saradnik je u nastavi na Katedri za Internu medicinu i doktorant na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u toku je izrada doktorske disertacije.

Osim specijalističkih internističkih i subspecijalističkih reumatoloških pregleda, sa velikim iskustvom je i u samostalnom radu osteodenzitometrije, ekspertskog ultrazvuka mišićno-koštanog sistema i kapilaroskopije.

Usavršavanje za obavljanje ekspertskog dijagnostičkog i terapijskog ultrazvuka zglobova i okolnih mekih struktura (tetiva, mišića, ligamenata), obavio je tokom jednogodišnjeg boravka na Institutu za reumatologiju u Beogradu, kao i na brojnim evropskim školama i kursevima (Antalija, Atina, Amsterdam), na kojima je položio bazični, intermedijarni i napredni evropski kurs ultrazvuka mišićno-koštanog sistema. Aktivan je član Udruženja reumatologa Crne Gore, kao i EULAR-ovog komiteta za muskuloskeletni imidžing. Takođe, sarađuje i učestvuje u brojnim zajedničkim akcijama sa Udruženjem pacijenata oboljelih od reumatskih bolesti Crne Gore.

Ranije su za preciznu dijagnostiku mišićno-koštanih oboljenja bili potrebni CT i/ili magnetna rezonancija,  a sada je za to dovoljan ekspertski reumatološki ultrazvuk. Ranije su punkcije zglobova, davanje injekcija u zglobove, davanje injekcija u tetivne ovojnice itd. rađene „na slijepo“, a sada se to kod nas radi mnogo preciznije i bezbjednije pod kontrolom ultrazvuka. Pored  toga, DXA nam pruža do sada neslućene mogućnosti detaljnog i pouzdanog pregleda koštanog sistema i ne krijem svoje zadovoljstvo što ću uz pomoć napredne tehnologije, omogućiti da obezbijedimo odgovore na sva pitanja i riješimo sve dileme naših pacijenata“. – Dr Rifat Međedović specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije

  19989