fbpx

Aleksandra Aranđelović

kardiolog

Biografija

Prof. dr Aranđelović je kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ljekar je sa više od 30 god. iskustva, specijalizacijom iz interne medicine i kardiologije, posebno velikim iskustvom u kliničkoj kardiologiji, kao i koronarnoj jedinici, Echo laboratoriji i angiosali. Kao redovni profesor i bivši direktor najveće Univerzitetske bolnice u Srbiji, ima bogato iskustvo u organizaciji bolničkog rada i predavanja.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je obavila i specijalizaciju iz Interne medicine, a nakon toga magistarske studije iz kardiologije. Usavršavala se iz intraoperativne ehokardiografije u Thorax Centru, Roterdam. Doktorirala je i subspecijalizirala iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radi kao interventni kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, savjetnik je direktora Bolnice. Bila je organizator i šef odsjeka interventne kardiologije KBC dr Dragiša Misović (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu), kao i odjeljenja interventne kardiologije KBC Zvezdara (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu). Bila je direktor KBC Zvezdara i dugogodišnji Interventni i klinički kardiolog Kliničkog Centra Srbije.

Bila je profesor uključen u osnivanje Angiosale u Opštoj bolnici u Valjevu, Angiosale Kliničkog Centra Banja Luka, laboratorije neinvazivne kardiologije u Domu Zdravlja u Lazarevcu.
Njena univerzitetska karijera je počela 1996. god, kada je postala asistent, nakon toga i docent na predmetu Interna medicina-Kardiologija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Danas je redovni profesor na pomenutom predmetu na istom fakultetu.

Cilj njenog daljeg rada je da svoje znanje, iskustvo i profesionalnu radoznalost primjeni u novom, drugačijem ambijentu koji predstavlja profesionalni izazov u ustanovi sa visokim standardima, jer smatra da je zdravstvena ustanova koja napreduje uvijek plodno polje za realizaciju novih programa.