fbpx

Branislav Stefanović

kardiolog

Biografija

Profesor doktor Branislav S. Stefanović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je i specijalirizao internu medicinu. Na istom fakultetu je stekao diplome magistra doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije.  Kao dugogodišnji načelnik koronarne jedinice Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, do svog  penzionisanja, značajno je doprinio ugledu koronarne jedinice.

Uveo je primjenu trombolitičke terapije kod najtežih bolesnika sa akutnom plućnom embolijom posle porođaja ili veoma rano nakon hirurških intervencija. Internacionalno je prepoznat po tome i prvi je objavio svoj rad u svetskoj literaturi, koji je citiran u najprestižnijem medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM), a takođe i u nekoliko udžbenika američkih autora i nacionalnim preporukama pojedinih evropskih zemalja.   

Bio je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Redovni je predavač je na Internacionalnoj školi o venskom tromboembolizmu koji okuplja najistaknutije kliničare i naučnike iz ove oblasti. Jedan je od koautora, kao i nacionalni koordinator u toku izvodjenja najcitiranije PEITHO studije kod bolesnika sa akutnom plućnom embolijom intermedijernog rizika. Poslije obavljenog treninga i stečenog Certifikata iz hemodinamike u Kerckoff klinici u Bad Neuheim-u (Njemačka), primijenio je invazivni monitoring Swan-Ganz-ovim kateterom kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom.   

Član je Evropskog udruženja kardiologa, ESC Working Group of Acute Cardiac Care, kao i domaćih udruženja. Dobitnik je brojnih priznanja za klinički i naučni rad. Kao predsjednik RFZO dao je odlučujući doprinos uvodjenju inovativne terapije za liječenje najtežih bolesti.