fbpx

Dejan Kordić

interventni kardiolog

Biografija

Dr Dejan Kordić je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Magistarski ispit iz oblasti Imunologije je položio 1999.godine, a naredne specijalistički ispit iz Interne medicine, sve sa odličnim ocjenama. Završio je obuke iz oblasti Interventne kardiologije u Angio sali Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije  u Pitie-Salpeterie u Parizu  Interpretaciju testova agregabilnosti trombocita, u Medtronic centru obuke Brisel –  Intraaortna balon pumpa,  San Giovanni di Bosco u Torinu obuku o implantaciji biorazgradivih stentova, u Klinici  Kardinal Višinjski (Varšava), obuku o Intravaskularnom ultrazvuku.

Od 2001.godine radi u Koronarnoj jedinici KBC Zvezdara, gdje je u jednom perodu preuzeo i funkciju načelnika. Stručni je konsultant u angio sali Opšte bolnice Medigroup, Opšte bolnice Valjevo, KC Crne Gore i Opšte bolnice  Strumica u Makedoniji. 

Autor je  i koautor više članaka u domaćim časopisima iz oblasti kardiologije i kardionefrologije  i član organizacionog odbora i moderator domaćeg kongresa interventne kardiologije Basics+.