fbpx

Dejan Mandić

urolog

Biografija

Mr Sci. Dr Dejan Mandić, specijalista urolog je rođen u Nikšiću 1960.godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Nikšiću, a Medicinski fakultet u Beogradu 1984.godine. Pripravnički staž je obavio u Beogradu, u Gradskoj bolnici Zvezdara, a specijalizaciju iz urologije na Urološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu 1994. godine. Magistrirao je iz oblasti urologije na istom fakultetu 2017.godine. Nakon završenog ljekarskog staža i vojne škole na VMA u Beogradu od 1986. do 1990. godine je ordinirao u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 1990.do 1994.godine je bio na specijalizaciji urologije, a potom radio kao specijalista urolog  na Urološkom odjeljenju Bolnice Nikšić do 2001.godine, kada prelazi  na Urološku kliniku KBC Podgorica.  Član je Udruženja urologa Crne Gore, Evropske asocijacije urologa i Svjetske urološke asocijacije, autor i koautor brojnih stručnih radova iz oblasti urologije.