fbpx

Dijana Račeta Mašić

radiolog

Biografija

Dr Dijana Račeta Mašić rođena je u Kotoru, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz radiologije završila je na Medicinskom fakultetu u Podgorici.   

Svoje profesionalno iskustvo iz oblasti radiologije vrata, grudnog koša, abdomena i karlice stekla je u Kliničkom centru Crne Gore, gdje je radila u Centru za radiološku dijagnostiku. Bila je angažovana  u privatnoj poliklinici gdje je radila na magnetno rezonantnoj dijagnostici.

Radila je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicina, kao i mentor za specijalističke studije iz radiologije- oblast radiologija toraksa i abdomena, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  Bila je angažovana u nacionalnom naučnoistraživačkom projektu KCCG: „Niskodozni CT skrining pluća kod pušača“. 

Bila je saradnik u istraživačkom timu u Centru za PET-CT dijagnostiku u bolnici Our Lady of the Lake, u Baton Ružu, u Luizijani. Boravila je u jednomjesečnoj studijskoj posjeti na odjeljenju Radiologije u Luisiana State University Health Sciences Center u Nju Orleansu. Usavršavala se u oblasti “body” radiologije u zemljama regiona, Austriji, Švajcarskoj i SAD. Učestvovala je na velikom broju kongresa i kurseva, među kojima je i Internacionalni dijagnostički kurs u Davosu, Švajcarska. Edukaciju iz oblasti onkološkog imidžinga i MR pregleda prostate obavila je u Memorial Sloan Kettering Cancer Centru u Njujorku, SAD. 

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova prezentovnih u zemlji i inostranstvu i član je Evropskog udruženja radiologa (ESR) i Evropskog udruženja onkološkog imidžinga (ESOI).