fbpx

Elvir Zvrko

ORL

Biografija

Rođen je 1974. godine u Bijelom Polju gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Magistarske studije završio je 2005. godine a doktorske studije 2009. godine. Specijalizaciju iz ORL završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine. Užu specijalizaciju iz plastične hirurgije glave i vrata završio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine. Docent je na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Predsjednik je Udruženja otorinolaringologa Crne Gore. Član je Odbora za medicinu CANU. Bio je predsjednik Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). Za primarijusa je izabran 2012. godine. Bio je direktor Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Crne Gore. Bio je član Etičkog komiteta Ministarstva prosvjete Crne Gore. Bio je zamjenik predsjednika Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore. Koordinator je za Crnu Goru medicinskog programa Američko-austrijske fondacije. Autor je ili koautor preko 170 naučnih i stručnih radova. Usavršavao se u Švajcarskoj, Brazilu, Španiji, Njemačkoj, Austriji, Srbiji, Hrvatskoj… Oženjen je, otac dvoje djece.