fbpx

Mira Samardžić

dječji endokrinolog

Biografija

Prof Mira Samardžić je specijalizaciju iz pedijatrije završila na Sveučilišnoj klinici „Rebro“ u Zagrebu. Postdiplomske specijalističke studije iz oblasti kliničke pedijatrije i dječje endokrinologije pohađala je na Medicinskom fakultetu Sveučulišta u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je stekla zvanje magistar medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije. Na istom fakultetu je odbranila doktorsku tezu oblasti endokrinologije. Završila je više edukacionih trening programa u zemlji i inostranstvu iz oblasti pedijatrije i pedijatrijske endokrinologije.

Odlukom Komisije Ministarstva zdravlja C. Gore , dobila je zvanje primarijus, specijalista pedijatrije i endokrinologije. Bila je zaposlena na Institutu za bolesti djece u Podgorici, i načelnik Odjelenja za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Ima preko 30 godina iskustva u dijagnostici i liječenju endokrinoloških, metaboličkih i rijetkih bolesti kod djece. Ostvarila značajan doprinos u razvoju dječije endokrinologije u C. Gori. Bila je rukovodilac i koordinator timova za uvođenje skrininga novorođenčadi na urođene i nasljedne metaboličke bolesti i terapije dijabetesa pomoću insulinskih pumpi.
Oblasti interesovanja su: rast i razvoj, poremećaji rasta i puberteta, dijabetes tip 1, rijetke bolesti, bolesti štitnjače kod djece, bolesti nadbubrežne žlijezde.

Po odluci Medicinskog fakulteta u Beogradu, bila je mentor specijalizantima pedijatrije za oblasti dječije endokrinologije i opšte pedijatrije.

Prof. dr Samardžić je bila istraživač saradnik na Medicinskom institutu u Podgorici, asistent, docent i vanredni profesor predmeta Pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, a 2017 godine postaje redovna profesorica na pomenutom fakultetu.

Bila je glavni istraživač u 4 nacionalna naučnoistraživačka projekta. Ima preko 100 autorskih i koautorskih radova, uvodnih predavanja i prezentacija objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i na kongresima, od kojih je 21 objavljeno u časopisima na SCI/SCI Expanded listi. Prema Google Scholar citiranst istih do sada je -1677.

Autorka je jedne stručne knjige i više poglavlja u stručnoj literaturi. Članica je Udruženja pedijatara C. Gore i European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Govori englesni jezik.