fbpx

Nataša Labović

logoped

Biografija

Nataša Labović, dipl. defektolog – logoped, spec. socioterapije i rehabilitacije, u Moj Lab Pedijatriji od 5. do 7. oktobra. Rođena je u Beogradu, a fakultet i specijalističke studije je završila na beogradskom Univerzitetu.

Stručno i praktično iskustvo je sticala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović” i u Domu zdravlja Beograd. Svoju privatnu ordinaciju “Razvojni centar Ekspresiva” u Beogradu osnovala je 2014.

Od 2014. do 2022. bila je predsjednik Udruženja logopeda Srbije (ULS), a od 2022. je član Upravnog odbora Udruženja.

Stručni je saradnik Udruženja “Roditelj”, raznih portala, farmaceutskih magazina, predškolskih ustanova, Centra za porodični i hraniteljski smještaj itd. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova.

Autor je knjige logopedskih pjesama “Vesna i cipela tesna”, priručnika za logopede ”Artikulacija glasova srpskog jezika: od A do Š” I stručnog praktikuma “Trening za razumevanje govora i jezika” Autor je tehnike za liječenje mucanja “Modulacija intonacije glasa (MIG tehnika)”.

Nataša Labović vrši preglede dijagnostike, prockene i savetovanja svih razvojnih i govorno-jezičkih poremećaja:

• Logopedski skrining i testiranje;

• Poremećaj artikulacija izgovora svih govornih glasova

• Specifični jezički poremećaj – razvojna disfazija (agramtičnogst u govoru)

• Poremećaj fluentnosti  – mucanje (primarno, sekundarno, fiziolško i traumatsko)

• Stimulacija ranog govornog razvoja kod dkece koja nisu progovorila ili su oskudnim rečnikom progovorila

• Poremećaji i poteškoće u ovladavanju čitanja, pisanja i pravopisa (disleksija, disgrafija i disortografija)

• Zaostajanje u intelektualnom razvoju

• Poremećaji iz autističnog spektra;

• Poteškoće u izražavanju misli i osjećanja;

• Poremećaji glasa (hipernazalnost, hiponazalnost);

• Logopedsko testiranje standardizovanim testovima;

• Bilingvizam – problem dvojezičnosti

• Teškoće u savladavanju školskog gradiva

• Socioterapijski pristup rehabilitaciji – saradnja sa drugim institucijama od značaja

• Sistematski pregled pred polazak u školu

• Rascepi usana, nepca, submukozni rascepi (kompletni, inkompletni).