fbpx

Predrag Maraš

endokrinolog

Biografija

Mr sci. med. Predrag dr Maraš Specijalista interne medicine i magistar iz oblasti endokrinologije U PZU „Moj lab“ obavlja specijalističke preglede iz oblasti opšte interne medicine i endokrinologije – dijabetesa tipa 2; gojaznosti i poremećaja vezanih za nepravilnu ishranu sa mjerenjem ukupne težine,ali i sastava-kompozicije tijela metodom bioelektrične impedance – body scan; bolesti štitaste i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem; DEXA – osteodenzizometriju kičme, kuka, podlaktice i cijelog tijela sa tumačenjem rezultata dobijenih mjerenjem gustine koštane mase – BMD(bone mineral densiti).  

Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizirao je internu medicinu na  Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu, odbranio magisterijum iz oblasti endokrinologije na temu „Dijabetes tipa 2 i osteoporoza kod muškaraca“, na Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu. 

Obavio je  ljekarski staž u vojnoj bolnici Novi Sad, radio je kao ljekar opšte medicine i bio Upravnik garnizonske ambulante Bar. Specijalistički staz iz interne medicine je obavio u  u VMA Beograd . Radio je kao specijalista interne medicne na internom kabinetu Vojno – medicinskog centra u Podgorici i obavljao  dužnost Upravnika VMC – a Podgorica u činu pukovnika VSCG i VCG. Posebna sfera interesovanja dr Maraša je nutricionizami i izrada različitih programa pravilne ishrane – za mršavljenje ili dobijanje u težini; programa sportske ishrane za rekreativce i profesionalce.