fbpx

Predrag Minić

pulmolog

Biografija

Prvi čovjek fleksibilne bronhoskopijena kod male djece na našim prostorima, koji je uveo spiroergometriju, kao i medicinu spavanja, tj ispitivanja poremećaja u spavanju, napravio jedinicu za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, a od posebnog značaja je njegov doprinos u  borbi protiv cistične fibroze kod djece. Sa svojim timom, na Institutu za majku i dete, osnovao je Nacionalni centar za liječenje ove bolesti.  

Profesor doktor Predrag Minić ,  specijalista pedijatrije, supspecijalista  pulmologije i dugogodišnji načelnik odjeljenja za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić, u Beogradu i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

Osnovne i magistarske studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i specijalizaciju iz pulmologije. Stručno se usavršavao u  Kabinetu za bronhologiju Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, gdje je stekao naziv bronhologa, na odeljenju za pulmologiju The Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA i odeljenju za pedijatrijsku pulmologiju North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, USA  u cilju edukacije iz pedijatrijske pulmologije, fleksibilne bronhoskopije u djece i respiratorne intenzivne njege. 

Prof dr Minić je u dva navrata bio asistent, docent i vanredni profesor, a od juna 2017.je redovni profesor Medcinskog fakulteta. Predsjednik je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz pedijatrije i član komisija za polaganje ispita iz uže specijalizacije iz pulmologije i specijalističke ispite iz opšte medicine. Slovi za jednog od najboljih predavača na užoj specijalizaciji i magisterijumu iz pulmologije. 

Na katedri pedijatrije, bio je šef, zamjenik šefa, kao i vršilac dužnosti šefa katedre pedijatrije. Član  je organizacionog odbora »Stremljenja i novina u medicini« na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Prof. dr Minić je predavač pedijatrije na Medicinskom faklultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. 

Nosilac je saradnje sa Univerzitetskom dečijom klinikom u Hajdelbergu i organizator međunarodnih sastanaka o cističnoj fibrozi ( The Second Regional Meeting on Cystic Fibrosis, i South Eastern CF Conference). Predsedavao je  Evropskom konferencijom  o cističnoj fibrozi održanom u Beogradu 2018.god. Konferencija je prvi put održana izvan zemalja Evropske unije, učestvovalo je više od 2000 eksperata iz oblasti cistične fibroze. 

Prof. dr Minić je dugogodišnji rukovodilac Službe za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u IMD, koja je trenutno centar nacionalne, regionalne, a u nekim oblastima i evropske referentnosti u svim oblastima dječje pulmologije (astma, respiratorne infekcije, bronhopulmonalna displazija, cistična fibroza, sindrom primarne cilijarne diskinezije, non-CF bronhiektazije, intersticijumske bolesti pluća, urođeni poremećaji disajnih puteva i pluća, bronhoskpija, ekstrakcije stranih tijela, spiroergometrija, mehanička ventilacija u kućnim uslovima). 

Član je velikog broja stručnih udruženja i dobitnik brojnih priznanja, kao što je Priznanje Evropskog udruženja za cističnu fibrozu (ECFS) za unapređenje standarda zbrinjavanja bolesnika, u Briselu, 2015.godine