fbpx

Sanja Čejović

radiolog

Biografija

Mr.sci. dr Sanja Čejović posjeduje 25 godina kliničkog iskustva sa urgentnim i ambulantnim pacijentima. Kao neuroradiolog posebno je  posvećena interpretaciji pregleda urađenih na savremeni dijagnostičkim uređajima.

Specijalizirala je u Beogradu na Medicinskom fakultetu. Posvećena je kontinuiranom usavršavanju i  specijalističke edukacije kojima je obogatila svoju stručnost su: specijalističke edukacije Kliničkog  centra Srbije u Centru za Magnetnu rezonancu,   univerzitetska bolnica u Minhenu –  dijagnostika  bolesti srca, Klinički centar Ljubljana – magnetna rezonanca i bolesti Centralnog  nervnog Sistema, Onkološki Institut Sremska Kamenica – dijagnostika bolesti dojke, Onkološki Institut Ljubljana – dijagnostika i skrining karcinoma dojke, IBUS Atina- dijagnostika  bolesti dojke, Medigroup Beograd – edukacija iz  MR spektroskopije. Član je strukovnog udruženja radiologa, Crne Gore, Evropskog udruženja  radiologa, EUSOBI, ESN, ESGAR, a osim u poliklinici Moj Lab, ordinira  u KCCG u Centru za RTG dijagnostiku.