fbpx

Sanja Simić Ogrizović

nefrolog

Biografija

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radila je na Instutu za urologiju i nefrologiju, zatim na Klinici za nefrologiju KCS, gdje je obavljala i funkciju zamjenika direktora. Nakon toga  je bila angažovana kao direktor Opšte bolnice Belmedik, a od 2019. je  zaposlena je u OB Medigroup.  

Na Medicinskom fakultetu, katedra za internu medicinu-nefrologija, radila je kao asistent, zatim kao vanredni, a nakon toga i kao redovni profesor. Izabrana je kao gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Objavila je 310 radova i to 54  rada u SCI, sa indeksom citiranosti 743. Učestvovala je u više projekata koje finansira MNTR. Bila je nosilac međunarodnog projekta Glukoza u dijalizatu za dijabetičare, Fresenius medical Care i nosilac projekta Mjesto depresije u oboljevanju i umiranju bolesnika na hemodijizi, koji je osvojio prvu nagradu na međunarodnom konkursu Hemmomed-Fresenius 2004. god.  Bila je član predsjedništva Nefrološke sekcije,  sekretar Nefrološke sekcije Srpskog ljekarskog društva, kao i član organizacionog odbora 1. i 2. kongresa Nefrologa Srbije održanog u Beogradu. Organizovala je KME Algoritmi u nefrologiji i Trudnoća i bubreg. Bila je pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih skupova i izabrana za potpredsjednika Sekcije za Internu medicinu SLD.  Izabrana je, a zatim reizabrana za predsjednicu Udruženja nefrologa Srbije. Tokom četvrogodišnjeg mandata, bila je predsednica dva nacionalna Kongresa nefrologa, na kojima je bilo  preko 350 učesnika iz Srbije i prvi put iz zemalja regiona. Kao predsjednica UNS učestvovala je i u organizaciji i akreditaciji kako Škole hemo i peritoneumske dijalize, tako i u Školama transplantacije i kliničke nefrologije. Na četiri ERA EDTA kongresa u sklopu National village projekta prezentovala je rad UNS. Izabrana u bord BANTAO udruženja, a za vrijeme njenog mandata UNS je uvršten u članstvo Svjetskog udruženja nefrologa (ISN).