fbpx

Suad Šabanović

doktor medicine

Biografija

Dr Suad Šabanović, rođen u Beranama 1991.godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Univerziteta Crne Gore. Pored medicinskog fakulteta, diplomirao je i na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. 

Radno je angažovanuAMBOSS kao medicinski konsultant za Evropu, radio je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Specijalista je za proizvode i stratešku analizu u Hoffman La Roche Ltd. Bio je predsjednik organizacionog odbora – 66th  March Meeting, General Assembly IFMSA, Budva. Dr Šabanović je CEO u Montenegrin Medical Students and Young Doctors – Medical Educational Circle.  

Prevencija i edukacija, po mom mišljenju, su najvažnije stvari na koje mi kao doktori moramo snažnije uiticati i stalno ih osnaživati u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima.“