fbpx

Vladimir Todorović

onkolog

Biografija

Prof. dr Vladimir Todorovic je subspecijalista onkolog sa dugogodisnjim iskustvom u lijecenju malignih tumora I profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.  

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu, a specijalizirao Internu medicinu na Beogradskom Univerzitetu. Subspecijalizira iz onkologije na Institutu za onkologiju I radiologiju u Beogradu 1999 godine. Zvanje doktora medicinskih  nauka stice  na Univerzitetu u Beogradu 2000. godine sa temom o karcinomu dojke. 

Prof. Todorovic je dugi niz godina obavljao funkciju direktora Klinike za onkologiju I radioterapiju i osnivac je Instituta za onkologiju u Podgorici. Usavrsavao se iz oblasti lijecenja kancera i  klinickog ispitivanja antikancerskih lijekova u Becu, Onkoloskom odjeljenju bolnice Tenon u Parizu i Nacionalnom  Institutu za kancer u Bethesdi (SAD). Clan je evropskog I americkog udruzenja onkologa. Imenovan je za Ambasadora ESMO(Evropskog udruzenja medikalnih onkologa ) 

2005. godine uruceno mu je  specijalno priznanje Kanceroloske sekcije Srpskog lekarskog drustva za doprinos edukaciji, usavrsavanju I napredovanju onkologa Srbije. 

Autor je I koautor univerzitetskih udzbenika  i  sedam knjiga iz oblasti onkologije objavljenih vecinom u inostrantvu. Objavio je znacajan broj  radova kao autor i koautor u renomiranim naucnim casopisima sa temom lijecenja malignih tumore dojke, debelog crijeva, melanoma  i ostalih  kancera.  

Prof. Todorovic je clan  Borda  Mediteranskog udruzenja onkologa (AROME Pariz ) kao i  odbora SEEIIST Internacionalnog Instituta (Svajcarska). Predsedavao je na 4 kursa AROME Montenegro i konferencijama o dostupnosti inovativnim vidovima lijecenja malignih oboljenja.