fbpx

Vuk Kadić

radiolog

Biografija

Dr Kadić je rođen i odrastao u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 2006. godine, za manje od 6 godina, sa prosječnom ocjenom 9.70. Poslije položenog državnog ispita počinje da radi kao klinički ljekar u Centru za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz radiologije upisuje 2012. godine i završava u decembru 2015. godine. Od kraja 2015. godine je specijalista radiologije. Radio je do početka 2017. godine u Klinčkom Centru Vojvodine, a u jednom periodu krajem 2016. godine bio je v.d. upravnika radiologije Urgentnog Centra, Kliničkog Centra Vojvodine. Od februara 2017. godine se vraća u Crnu Goru i od tada radi u privatnom sektoru. U početku je radio u dvije privatne poliklinike, a od septembra ove godine radi u Poliklinici Moj Lab.

Usavršavao se u Srbiji i inostranstvu, učesnik je brojnih kongresa, kurseva i edukacija u regionu i Evropi. Posebno polje njegovog interesovanja, a samim tim i usavršavanja je „ body“ dijagnostika- dijagnostika koja je vezana za kompletno tijelo ako se izuzmu nervni, osteomuskularni (koštano-zglobni i vaskularni (krvni) sistem. Naročito je specijalizovan za preglede želuca, tankog i debelog crijeva na skeneru i magnetnoj rezonanci (CT ili MR): gastrografija (pregled želuca); enterografija (pregled tankog crijeva); kolonografija (pregled debelog crijeva).