fbpx

Vuk Sekulić

urolog

Biografija

Član je više stručnih asocijacija: European Association of Urology, Societe International d’Urology, Srpsko lekarsko društvo .
Od 2003.godine je stekao zvanje docenta, i redovni je profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

U svom istraživačkom radu bavio se temama: Rekonstruktivne operacije kod benignih obolenja mokrćnog sitema kod žena I muškaraca I polnih organa kod muškaraca; Uroonkologija (rekonstruktivne procedure u uroonkologiji, kontinenetne derivacije urina i parcijalne reskecije tumora bubrega laparoskopskim pristupom).

Ordinira je na Klinici za Urologiju Kliničkog centra Vojvodine, gdje je i specijalizirao. Klinički je ljekar i načelnik odjeljenja opšte urologije na Klinici za urologiju, Kliničkog Centra Vojvodine, klinički je istraživač na pomenutoj klinici i recenzent za Vojnosanitetetski pregled i Medicinski pregled.

Autor je i koautor brojnih radova koji se bave različitim temama u urologiji, posebno iz oblasti onkološke urologije i terapije urolitijaze i učesnik na brojnim kongresima i kursevima u zemlji i inostranstvu.