fbpx

Žarko Ćalović

kardiolog

Biografija

Dr Ćalović je dio tima stručnjaka poznatih po revolucionarnim rezultatima u tretmanu svake vrste poremećaja ritma srca i srčane slabosti. Rezultati koji pomjeraju dosadašnje granice se postižu upotrebom najnovijih i najsavremenijih tehnologija kao što su: električne i hibridne rekonstrukcije srčanih šupljina, robotske navigacije i ugradnja najsavremenijih pejsmejker sistema, do personaliziranog liječenja kroz postupke ablacije, implantacije srčanih uređaja i strukturalnog liječenja aritmogenih patologija.  

Dr Žarko Ćalović je zaposlen u bolnici San Donato, Milano, na elektrofiziološkom odjeljenju. Odjeljenje za kliničku aritmologiju s Elektrofiziološkom laboratorijom IRCCS Policlinico San Donato je  međunarodni referentni centar za srčanu aritmiju. Ovo odjeljenje je poznato je revolucionarnim rezultatima u tretmanu svake vrste poremećaja ritma srca i srčane slabosti. Revolucionarni rezultati postižu se upotrebom najnovijih i najsavremenijih tehnologija kao što su električne i hibridne rekonstrukcije srčanih šupljina, robotske navigacije i ugradnja najsavremenijih pejsmejker sistema.

Dr Ćalović je objavio preko 40 radova na temu kardiologije i aritmije.