fbpx

Dr Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije

“U dugogodišnjem radu sa najmlađim pacijentima, sa posebnim senzibilitetom i posvećenošću sam radila sa bebama jer kao što  stihovi kažu: Bebe su kao san i ptičije krilo, one su prve  bijele rade. Bebe su nešto beskrajno drago i milo i sve mamine radosti i nade…  

Nama roditelji povjeravaju svoje najdragocjenije blago i naša je ljudska i profesionalna obaveza da ih naučimo kako da otklone svoje strahove, da liječe i njeguju svoju djecu, a posebno da ih savjetujemo kako da čuvaju i unapređuju njihovo zdravlje. Dobar pedijatar mora imati sposobnost da ostvari dobru komunikaciju i sa djetetom i sa roditeljem, a dijete koje se vezuje za svog pedijatra omogućava bolju saradnju i samim tim i liječenje. 

Nadam se da ću svojim angažovanjem i radom u Moj Lab pedijatriji dati značajan doprinos u očuvanju zdravlja, savjetovanju i liječenju djece. Kao pedijatar, osim neophodnog teorijskog znanja, vještina i prakse nastojaću da i dalje razvijam profesionalne sposobnosti i lične osobine koje ću stalno ugrađivati u komunikaciju sa djecom i naći zadovoljstvo u druženju, liječenju i njihovom oporavku.” 

Dr Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije, rođena je u Sarajevu, gdje je  završila  osnovnu i srednju medicinsku  školu. Započela je studije Medicinskom fakultetu u Sarajevu, koje sam potom završila  na Medicinskom fakultetu u Nišu. Svoj radni angažman je započela kao doktor opšte medicine u DZ Mojkovac a potom nastavila u DZ Kolašin. Usavršavanje i specijalistički staž je obavila u Institutu za bolesti djece KCCG, potom UDK-Tiršova u Beogradu nakon čega je na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila završni rad specijalističkih studija iz pedijatrije. Nakon završene specijalizacije kao izabrani pedijatar nastavila je radni angažman u DZ Podgorica. Kontinuirano se usavršavala prateći najnovija dostignuća i trendove u pedijatriji kako na domaćim tako i na inostranim kongresima, posjeduje sertifikat završenog Seminara o IMC,  škole Urgentne pedijatrije , završila je i  Kurs edukacije za primarnu zdravstvenu  zaštitu. 

Usavršila je, kroz edukaciju u okviru Ministarstava zdravlja CG, oblast UZ kukova kod djece. Bila jeaktivno uključena u realizaciju Projekta podsticanja praćenja rasta i razvoja u svrhu ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina. Autor je i koautor brojnih radova koji su objavljeni u stručnim medicinskim časopisima i prezentovani na Kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Ljekarske Komore Crne Gore – sa aktivnom licencom za rad i ljekarsku praksu, Asocijacije za preventivnu pedijatriju CG i dobitnica Prve nagrade Kongresa sa tri objavljena rada. Član je Udruženja  Pedijatara CG i donedavno član Upravnog odbora. 

Kao jedan od osnivača Škole roditeljstva u okviru Savjetovališta za reproduktivno  zdravlje Doma zdravlja Podgorica, okupila je trudnice i mlade majke sa ciljem informisanja o pravilnom rastu i razvoju djeteta, kao i o dojenju, imunizaciji, njezi kože i ostalim pitanjima od važnosti za uspješno roditeljstvo. Nastavila je dalji rad kroz predavanja  u organizaciji BioSave-a. 

  19989