fbpx

Dr Ljiljana Trkulja specijalista interne medicine, uži specijalista kardiolog u Poliklinici Moj Lab 23. i 24. januara

Ljiljana Trkulja je rođena 1966. godine u Uroševcu. Zvanje doktora medicine je stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, februara 1992. godine. Specijalista je interne medicine od 1999. godine, a užu specijalizaciju iz kardiologije završila je 2017. godine.

Radi kao kardiolog na Klinici za kardiologiju, na Odeljenju neinvazivne dijagnostike. Član je Udruženja kardiologa Srbije (UKS) i Ehokardiografskog udruženja Srbije (ECHOS). Oblast užeg stručnog inetersovanja je ehokardiografija, transezofagealna ehokardiografija, 3D ehokardiografija, Dobutamin testovi kod pacijenata sa implantiranim trajnim pejsmejkerom.

Pregled kod dr Trkulje možete zakazati pozivom na broj 19989.

  19989