fbpx

Dr Milica Marković, subspecijalista reumatolog

Najsavremenija znanja u brizi o poremećaju rada srca i srčanoj slabosti.

Rođena je na Cetinju 1986.g. Medicinski fakultet završila je u roku na rimskom Univerzitetu “La Sapienza”, 2010.g.  sa najvišom ocjenom  i pohvalom komisije. U toku trajanja svih studija bila je stipendista Vlade Italije-regije Lazio. Specijalizaciju interne medicine, tada već usko usmjerenu na reumatologiju, završila je 2016.g. takođe na “La Sapienza” (Univerzitetska bolnica Sant’Andrea, odjeljenje-day hospital reumatologije), sa istim uspjehom. Subspecijalizaciju reumatologije završila je 2019. godine sa odličnom ocjenom na Klinici za reumatologiju, Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, u Beogradu.

Od studija, kao dio tima reumatologije Sant’Andrea “La Sapienza” bavi se naučno-istraživačkim radom na polju reumatoidnog artritisa i spondiloartritisa. Član je Ljekarske komore Rima i Udruženja reumatologa Italije.  Autor je i koautor većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti reumatologije. Angažovana kao reumatolog-istraživač saradnik na Univerzitetskoj bolnici Sant’Andrea “La Sapienza”.

Posjeduje licencu za rad i član je Ljekarske komore Crne Gore, a u jednom periodu je radila kao internista-reumatolog na odjeljenju reumatologije, Interne klinike, KCCG. Član je Udruženja reumatologa Crne Gore.

Usavršavanje iz oblasti ekspertskog muskuloskeletnog ultrazvuka kod reumatoloških oboljenja, koji se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe, započela je još u toku specijalizacije, a potom nastavila i na subspecijalizaciji i daljem radu, kao i na brojnim kursevima ogranizovanim od strane Udruženja reumatologa Italije i EULAR-a. Posjeduje sertifikat za EULAR kurs kapilaroskopije, a u narednom periodu će usavršavanje iz te oblasti nastaviti kao saradnik Prof Marca Matucci Cerinic, poznatog i renomiranog eksperta za sistemsku sklerozu.

  19989