fbpx

Dr Saša Radović, mr sci med u Pedijatriji Moj Lab

Imate mogućnost da zakažete pregled kod regionalno priznatih stručnjaka iz svoje oblasti. Iskoristite priliku i zakažite pregled u Moj Lab pedijatriji.

Pozovite naš call centar 19989 i obezbijedite na vrijeme termin pregleda.
 

Dr Saša Radović, čuveno ime u svijetu naše pedijatrijske hirurgije, rođen je u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao na dvogodišnjem postdiplomskom specijalističkom programu Medicinskog fakulteta u Podgorici, Univerziteta Crne Gore sa temom “Kasne komplikacije hirurškog tretmana epispadija”.

Ljekarski staž sproveo u Domu Zdravlja Podgorica nakon čega je radio u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć. Zaposlen je u Institutu za bolesti djece u Podgorici, na Odjeljenju dječije hirurgije. Specijalista je dječije hirurgije (od 2013.g.), a specjalistički ispit je položio sa odličnim uspjehom u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu. Zvanje specijaliste dječije urologije takodje sa odličnim uspjehom stekao je sa odbranjenim radom uže specijalizacije “ Modaliteti liječenja varikocele u adolescentnom uzrastu”.

Bio je stručni saradnik na katedri za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i trenutno kllinički asistent na Katedri za Hirurgiju Medicinskog Fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i član tima u tri naučno-istraživačka projekta koje je finasiralo Ministarstvo prosvjete i nauke. U priodu od 2019. do 2021. godine, bio je direktor institute za bolesti djece.
Pohađao je brojne edukativne programe u zemlji i inostranstvu. Usavršavao se za oblast minimalno invazivne i robotske hirurgije u Klinici za urologiju UKC Ljubljana u više navrata. Učesnik je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima, seminarima i kongresima, objavio je više naučnih radova uz prezentovanje rezultata istraživanja u časopisima, na skupovima u zemlji i inostranstvu u vidu poster i usmenih prezentacija, kao i moderator sesija za oblast urologije. Član je Ljekarske komore Crne Gore, Evropskog udruženja dječijih hirurga ( EUPSA).

Pregled kod dr Radovića možete zakazati pozivom na broj 19989.

  19989