fbpx

Ekranizam uzima svoj danak

Veliki broj djece višečasovno upija štetan repertoar putem ekrana, što se odražava na: razvoj govora i jezika, razvoj tikova i mucanja, poremećaj održavanja i usmjeravanja pažnje, problem vaspitanja i ponašanja, upliva stranog jezika u još nerazvijen govor i jezik stvarajući dodatne anomalije u daljem razvoju jezika, cjelokupan psihofizički razvoj je u trpnji i regresiji. Uz sve to, moderni stilovi vaspitanja neoprezno promovišu liberalan obrazac vaspitanja koji rezultita permisivnim (prezaštitničkim) ponašanjem roditelja koji danas postaje patern kašnjenja u govorno-jezičkom i kognitivnom razvoju. Moramo se izboriti sa nedaćama savremenog društva i staviti pod kontrolu upliv modernih tehnologija i stilova vaspitanja, čije posljedice mjerimo u procentima koji svake godine daje sve veći broj razvojnih poremećaja.

Nataša Labović, dipl. defektolog – logoped, spec. socioterapije i rehabilitacije, ordiniraće u Moj Lab Pedijatriji od 2. do 4. novembra.

Nataša Labović vrši preglede dijagnostike, procjene i savjetovanja svih razvojnih i govorno-jezičkih poremećaja:

•     Logopedski skrining i testiranje;

•     Poremećaj artikulacija izgovora svih govornih glasova

•     Specifični jezički poremećaj – razvojna disfazija (agramatičnost u govoru)

•     Poremećaj fluentnosti – mucanje (primarno, sekundarno, fiziolško i traumatsko)

•     Stimulacija ranog govornog razvoja kod djece koja nisu progovorila ili su oskudnim rečnikom progovorila

•     Poremećaji i poteškoće u ovladavanju čitanja, pisanja i pravopisa (disleksija, disgrafija i disortografija)

•     Zaostajanje u intelektualnom razvoju

•     Poremećaji iz autističnog spektra

•     Poteškoće u izražavanju misli i osjećanja

•     Poremećaji glasa (hipernazalnost, hiponazalnost)

•     Logopedsko testiranje standardizovanim testovima

•     Bilingvizam – problem dvojezičnosti

•     Teškoće u savladavanju školskog gradiva

•     Socioterapijski pristup rehabilitaciji – saradnja sa drugim institucijama od značaja

•     Sistematski pregled pred polazak u školu

•     Rascepi usana, nepca, submukozni rascepi (kompletni, inkompletni)

Pregled možete zakazati pozivom na broj 19989.

  19989