fbpx

Infektologija – borba sa nevidljivim neprijateljem

Infektivne bolesti su uticale na tokove ljudske istorije. Neke od njih zahvaljujući razvoju medicine  više ne izazivaju strah od epidemije, ali se neprestano susrećemo sa novim , kao što je COVID – 19. Često infektivna bolest koju smatramo novom zapravo potiče od starog uzročnika, jer se virusi i bakterije  stalno prilagođavaju uslovima spoljne sredine. 

Prepoznavanja i utvrđivanja dijagnoze infektivne bolesti  je specifično  u odnosu na druge, neinfektivne bolesti. Za kliničku dijagnostiku je nekada dovoljna anamneza s epidemiološkom anketom i objektivni pregled bolesnika. Ono što često pred ljekare postavlja poseban zadatak je to što infektivne bolesti mogu biti imitatori, ali i imitirane,  nekad različite infektivne bolesti imaju iste simptome, a nekada jedna infektivna bolest ima cijeli dijapazon simptoma. U tim momentima, ključna je brza reakcija ljekara,   prepoznavanje mogućeg uzročnika, i adekavatna terapija.   

Pacijenti se specijalisti u poliklinici Moj Lab najčešće obraćaju zbog povišene temeperature nepoznatog porijekla, koja traje duži vremenski  period,  angine,  infektivnih oboljenja jetre i crijeva, upala pluća i kože, kao  I  bolesti koje se sa životinja prenose na ljude i parazitozama. Osim infektološkog pregleda,  u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje laboratorijskom, ultrazvučnom I radiološkom dijagnostikom, a sve navedeno je na raspolaganju pacijentima u poliklinici Moj Lab.  

Dr Brankica Dupanović, specijalista za infektivne bolesti, magistar medicinskih nauka i supspecijalista kliničke farmakologije. 

  19989