fbpx

Jedan od najvećih autoriteta na polju radiološke dijagnostike i nevaskularne interventne radiologije – prof. dr Đorđije Šaranović, u poliklinici Moj Lab

Rano otkrivanje je presudan faktor u liječenju teških bolesti. Cilj CT kolonografije (virtuelne kolonoskopije) je pronalaženje promjena u što ranijoj fazi, prije nego što se razvije oboljenje.

Virtuelna kolonoskopija je radiološka dijagnostička procedura za pregled debelog crijeva koja služi za otkrivanje polipa i kancera. Prednost u odnosu na uobičajene radiološke analize je u tome što pruža mnogo detaljnije informacije, posebno mekih tkiva i krvnih sudova. Omogućava prikaz poprečnog, trodimenzionalnog presjeka debelog crijeva. U pitanju su niske doze zračenja, a pokazuje unutrašnjost debelog crijeva bez neugodnosti kao prilikom klasičnog pregleda endoskopom.

U poliklinici Moj Lab, virtuelnu kolonoskopiju obavlja profesor dr Đorđije Šaranović, specijalista radiologije i subspecijalista interventne radiologije, koji je jedan od najvećih autoriteta na polju radiološke dijagnostike i nevaskularne interventne radiologije.

Prof. dr Šaranović će boraviti u Moj Lab poliklinici od 24. do 26. novembra. Pregled možete zakazati na broj 19989.

  19989